Strona główna » Projekty » Projekt “Wspieranie edukacji i wychowania przy Centrum dla Rodzin i Małżeństw”

Projekt “Wspieranie edukacji i wychowania przy Centrum dla Rodzin i Małżeństw”

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Toruniu realizuje projekt: Wspieranie edukacji i wychowania przy Centrum dla Rodzin i Małżeństw

Cel projektu:

Gmina Miasta Toruń zleca Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Andrzeja Apostoła w Toruniu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizację zadania publicznego pod tytułem: ,,Wspieranie edukacji i wychowania przy Centrum dla Rodzin i Małżeństw’’, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. św. Andrzeja Apostoła w Toruniu w dniu 13.03.2024r. jako zadanie publiczne na warunkach określonych w umowie nr 9/29/2024 zawartej w dn. 28.05.2024r.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

  1. Warsztaty manualne
  2. Warsztaty teatralne
  3. Warsztaty muzyczne
  4. Warsztaty i szkolenia profilaktyczne
  5. Piknik

Okres realizacji projektu: 03.06.2024 r. – 31.12.2024r.

Wartość projektu wraz z dofinansowaniem: 14 000,00 zł.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram