Strona główna » Sakramenty » Chrzest Święty

Chrzest Święty

Chrzest dziecka

Chrztu dzieci udzielamy:

  • w każdą niedzielę na Mszy św. o godz. 13.00,
  • w każdą sobotę co pół godziny w godz. 12.00 – 14.00, poza Mszą św.

Aby ochrzcić dziecko, należy:

1. Zgłosić się do kancelarii parafialnej co najmniej dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu, przynosząc następujące dokumenty i dane:

  • dane rodziców i chrzestnych (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
  • akt urodzenia dziecka z USC,
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka,
  • zgodę proboszcza parafii miejsca zamieszkania, jeśli jest inna

2. Wybrać rodziców chrzestnych. Rodzice chrzestni powinni być wierzącymi i praktykującymi katolikami, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Jeżeli są małżeństwem, to wymagany jest ich ślub kościelny. Należy dostarczyć następujące dane i dokumenty dot. rodziców chrzestnych:

  • zaświadczenie od proboszcza/ów/ swojej/ich/ parafii, że są godni tej funkcji,
  • odbyć spowiedź św., aby przyjąć Komunię św. w intencji Dziecka

3. Ponadto:

  • Prosimy o uczestnictwo rodziców, jeśli są możliwości także rodziców chrzestnych w katechezie przedchrzcielnej (termin podamy przy ustalaniu Chrztu św.)
  • Do Chrztu św. potrzebne są świeca oraz biała szatka (zaopatrujemy się w sklepie z dewocjonaliami)

Chrzest dorosłego

W naszym dekanacie prowadzony jest cykl spotkań przygotowujących dorosłych do przyjęcia sakramentów chrztu, bierzmowania i pierwszej Komunii Świętej w ramach katechumenatu dorosłych. Spotkania rozpoczynają się z początkiem Adwentu. Informacja o rozpoczęciu cyklu pojawia się w ogłoszeniach duszpasterskich, można też osobiście zgłosić się do duszpasterza.

Może Cię zainteresuje:

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram