Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 01.01.2024

Słowo na Dziś – 01.01.2024

1. czytanie (Lb 6, 22-27)

Błogosławieństwo Boże

Czytanie z Księgi Liczb

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: «Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak oto macie błogosławić Izraelitom.

Powiecie im: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”.

Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił».

2. czytanie (Ga 4, 4-7)

Bóg zesłał swego Syna, zrodzonego z Niewiasty

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:

Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z Niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo.

Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: «Abba, Ojcze!» A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

Ewangelia (Łk 2, 16-21)

Nadano Mu imię Jezus

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli.

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane.

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

Streszczenie Słowa

  1. Czytanie z Księgi Liczb (Lb 6, 22-27): Bóg poleca Aaronowi i jego synom błogosławić Izraelitom słowami: “Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”. To błogosławieństwo ma być wypowiadane nad ludem, a sam Pan obiecuje błogosławieństwo tym, którzy będą wzywać Jego imienia.
  2. Czytanie z Listu do Galatów (Ga 4, 4-7): Paweł mówi, że gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał Syna swego, zrodzonego z Niewiasty, aby wykupić tych, którzy byli pod Prawem. Dzięki temu ludzie mogą otrzymać przybrane synostwo. Bóg zesłał Ducha Syna do serc, byśmy mogli wołać: “Abba, Ojcze!” Dzięki temu stajemy się synami Bożymi i dziedzicami z woli Bożej.
  3. Ewangelia według Świętego Łukasza (Łk 2, 16-21): Pasterze, dowiedziawszy się od aniołów, udają się do Betlejem i znajdują Maryję, Józefa i Dzieciątko leżące w żłobie. Opowiadają to, co im objawiono. Maryja zachowuje te wydarzenia w swoim sercu. Po ośmiu dniach dziecko zostaje obrzezane i nadano Mu imię Jezus, zgodnie z zapowiedzią anioła przed Jego narodzeniem.

Krótka nauka na dziś

Bóg pragnie obdarzyć ludzi swoim błogosławieństwem, łaską i zbawieniem. Dzięki wierze w Jezusa Chrystusa stajemy się dziećmi Bożymi, a Jego łaska objawia się w obietnicach, narodzeniu zbawiciela oraz w obecności Ducha Świętego w naszym życiu.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram