Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 01.03.2024

Słowo na Dziś – 01.03.2024

1. czytanie (Rdz 37, 3-4. 12-13a. 17b-28)

Sprzedany przez braci Józef jest typem Chrystusa

Czytanie z Księgi Rodzaju

Izrael miłował Józefa bardziej niż wszystkich innych swych synów, jako urodzonego w podeszłych jego latach. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia Józefa, widząc, że ojciec kocha go bardziej niż ich wszystkich, tak go znienawidzili, że nie mogli zdobyć się na to, aby przyjaźnie z nim porozmawiać.

Kiedy bracia Józefa poszli paść trzody do Sychem, Izrael rzekł do niego: «Czyż twoi bracia nie pasą trzody w Sychem? Chcę cię posłać do nich». Józef udał się więc za swymi braćmi i znalazł ich w Dotain.

Oni ujrzeli go z daleka, i zanim się do nich przybliżył, postanowili podstępnie go zgładzić, mówiąc między sobą: «Oto nadchodzi ten, który miewa sny! Teraz zabijmy go i wrzućmy do którejkolwiek studni, a potem powiemy: Dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co będzie z jego snów!».

Gdy to usłyszał Ruben, postanowił ocalić go z ich rąk; rzekł więc: «Nie zabijajmy go!». I mówił Ruben do nich: «Nie doprowadzajcie do rozlewu krwi. Wrzućcie go do studni, która jest tu, na pustkowiu, ale nie podnoście na niego ręki» – po to, by wybawić go z ich rąk, a potem zwrócić go ojcu.

Gdy Józef przybył do swych braci, oni zdarli z niego jego odzienie – długą szatę z rękawami, którą miał na sobie. I pochwyciwszy go, wrzucili go do studni: studnia ta była pusta, bez wody.

Kiedy potem zasiedli do posiłku, podniósłszy oczy, ujrzeli z dala idących z Gileadu kupców izmaelskich, których wielbłądy niosły wonne korzenie, żywicę i olejki pachnące; ciągnęli oni, wioząc to do Egiptu.

Wtedy Juda rzekł do swych braci: «Cóż nam przyjdzie z tego, gdy zabijemy naszego brata i nie ujawnimy naszej zbrodni? Chodźcie, sprzedamy go Izmaelitom! Nie podnośmy ręki na niego, wszak jest on naszym bratem!». I usłuchali go bracia.

I gdy kupcy madianiccy ich mijali, bracia, wyciągnąwszy spiesznie Józefa ze studni, sprzedali go Izmaelitom za dwadzieścia sztuk srebra, a ci zabrali go z sobą do Egiptu.

Ewangelia (Mt 21, 33-43. 45-46)

Przypowieść o dzierżawcach winnicy

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, wkońcu oddał ją wdzierżawę rolnikom i wyjechał.

Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: „Uszanują mojego syna”.

Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?».

Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze».

Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce».

Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka.

Streszczenie Słowa


Dzisiejsze czytania z Pisma Świętego ukazują tematykę zdrady, niesprawiedliwości, a także Bożego sądu i sprawiedliwości.

Pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju opowiada o Józefie, który został sprzedany przez swoich braci do niewoli. Józef, ukochany syn Jakuba, wzbudzał zazdrość wśród swoich braci z powodu specjalnej miłości, jaką do niego żywił ojciec. Bracia postanowili go zgładzić, ale ostatecznie sprzedali go Izmaelitom. Ta historia ukazuje zło wynikające z zazdrości i braku braterskiej miłości. Jednakże, jak później pokazuje historia, Bóg potrafi obrócić zło w dobro i wykorzystać nawet tragiczne wydarzenia do realizacji swojego planu.

Ewangelia według św. Mateusza przedstawia przypowieść Jezusa o dzierżawcach winnicy, którzy zabili posłańców właściciela, a w końcu zamordowali jego syna. Przypowieść ta jest alegorią na nieposłuszeństwo i zdradę ludu Izraela wobec Boga, który wysłał do nich wielu proroków, a w końcu swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Zakończenie przypowieści mówi o odebraniu królestwa Bożego od niewiernych i przekazaniu go tym, którzy wydają jego owoce. Przypowieść ta podkreśla konsekwencje odrzucenia Bożego posłannictwa i zapowiada uniwersalność królestwa Bożego, które jest otwarte dla wszystkich, nie tylko dla wybranego narodu.

Krótka nauka na dziś

Podsumowując, pierwsze czytanie pokazuje, jak niesprawiedliwe działania ludzkie mogą mieć długoterminowe skutki, a Ewangelia naucza o odpowiedzialności za otrzymane od Boga dary i konsekwencjach ich odrzucenia.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: Nie dopuszczaj do zazdrości i nienawiści wobec bliźnich, a bądź wierny i owocny w odpowiedzi na Boże wezwanie, pamiętając o konsekwencjach odrzucenia Bożego posłannictwa.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram