Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 01.10.2023

Słowo na Dziś – 01.10.2023

1. czytanie (Ez 18, 25-28)

Bóg nie chce śmierci grzesznika

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Tak mówi Pan Bóg:

«Wy mówicie: „Sposób postępowania Pana nie jest słuszny”. Słuchaj jednakże, domu Izraela: Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne?

Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze».

Ewangelia (Mt 21, 28-32)

Grzesznicy uwierzyli Janowi

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi».

Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć».

Streszczenie Słowa

W czytaniu z Księgi proroka Ezechiela, Bóg przypomina ludowi Izraela, że Jego sposób postępowania jest sprawiedliwy, i że to lud czasem odchodzi od właściwej ścieżki. Bóg mówi, że jeśli sprawiedliwy człowiek staje się grzesznikiem i umiera z powodu swoich grzechów, to jest konsekwencją jego wyborów. Ale jeśli bezbożny człowiek odstępuje od swojej bezbożności, nawraca się i postępuje sprawiedliwie, to zostaje zachowany przy życiu. To pokazuje, że Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale chce, aby się nawrócili i żyli w zgodzie z Jego wolą.

W Ewangelii według Świętego Mateusza, Jezus opowiada przypowieść o dwóch synach. Ojciec prosi ich o pomoc w winnicy. Pierwszy syn mówi, że pójdzie, ale nie idzie, podczas gdy drugi początkowo mówi, że nie idzie, ale potem zmienia zdanie i idzie. Jezus pyta, który z nich spełnił wolę ojca, a ludzie odpowiadają, że ten drugi. Jezus używa tej przypowieści, aby pokazać, że nie wystarczy mówić, że się wierzy w Boga; ważne jest, aby czyny były zgodne z wiarą. Celnicy i nierządnice, choć początkowo byli grzesznikami, uwierzyli Janowi Chrzcicielowi i nawrócili się. Natomiast ci, którzy uważali się za sprawiedliwych, nie uwierzyli. To uczy nas, że nawrócenie i wiara w Boga są kluczowe dla życia w Jego królestwie.

Krótka nauka na dziś

Nauka, którą możemy wyciągnąć z czytań, jest dość prosta: ważne jest nie tylko mówić o wierze i wartościach, ale przede wszystkim praktykować je w życiu codziennym. Bóg chce, abyśmy żyli zgodnie z Jego wolą, podejmując dobre decyzje i nawracając się, jeśli popełnimy błędy. Nie wystarczy tylko deklarować wiarę, trzeba ją realizować poprzez uczynki.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram