Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 02.04.2024

Słowo na Dziś – 02.04.2024

1. czytanie (Dz 2, 36-41)

Chrzest pierwszych wyznawców Chrystusa

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W dniu Pięćdziesiątnicy Piotr mówił do Żydów: «Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem».

Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: «Cóż mamy czynić, bracia?» – zapytali Piotra i pozostałych apostołów. «Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan, Bóg nasz powoła».

W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: «Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!».

Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.

Ewangelia (J 20, 11-18)

Ukazanie się Zmartwychwstałego Marii Magdalenie

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Maria Magdalena stała przed grobem, płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa – jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg.

I rzekli do niej: «Niewiasto, czemu płaczesz?»

Odpowiedziała im: «Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono».

Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus.

Rzekł do niej Jezus: «Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?»

Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: «Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go zabiorę».

Jezus rzekł do niej: «Mario!» A ona, obróciwszy się, powiedziała do Niego po hebrajsku: «Rabbuni», to znaczy: Mój Nauczycielu!

Rzekł do niej Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”».

Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: «Widziałam Pana», i co jej powiedział.

Streszczenie Słowa

Dzisiaj, w świetle czytań z Dziejów Apostolskich oraz Ewangelii według Świętego Jana, zwracamy szczególną uwagę na temat nawrócenia, chrztu i spotkania ze Zmartwychwstałym.

Pierwsze czytanie przypomina nam o mocy słów Piotra, które przekonały trzy tysiące osób do przyjęcia chrztu. Piotr mówi do Żydów o Jezusie, który został ukrzyżowany, ale którego Bóg uczynił Panem i Mesjaszem. Ta prawda przejęła ich do głębi i skłoniła do pytania: „Cóż mamy czynić?”. Piotr odpowiada, że drogą do zbawienia jest nawrócenie i chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów. Ta historia pokazuje, jak ważne jest, abyśmy także my, współcześni wyznawcy Chrystusa, mieli odwagę nawrócić się i codziennie odnawiać swoje życie w Chrystusie.

Ewangelia opowiada o spotkaniu Marii Magdaleny ze Zmartwychwstałym. To poruszające świadectwo ukazuje głębię relacji między Jezusem a Marią, która nawet po Jego śmierci szukała Go z miłością. To spotkanie zmienia jej życie. Maria słyszy swoje imię wypowiedziane przez Zmartwychwstałego i otrzymuje misję, aby iść i opowiedzieć Jego uczniom o spotkaniu z Nim. Historia Marii Magdaleny przypomina nam, że spotkanie z Jezusem jest osobiste i przemieniające. Każdy z nas jest zaproszony, by doświadczyć tego spotkania i tak jak Maria, stać się świadkiem Zmartwychwstałego w świecie.

Krótka nauka na dziś

Oba te czytania wskazują na centralny punkt naszej wiary – zmartwychwstanie Chrystusa i możliwość spotkania z Nim, które prowadzi do głębokiego nawrócenia i zmiany życia. Niech ten czas będzie dla nas okazją do odnowienia naszej relacji z Bogiem, do głębszego nawrócenia i otwarcia serc na działanie Ducha Świętego.

Zachęcam więc każdego z was, byście w codzienności szukali Jezusa, byli otwarci na Jego obecność i gotowi nieść światu Jego miłość i nadzieję.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram