Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 02.10.2023

Słowo na Dziś – 02.10.2023

1. czytanie (Wj 23, 20-23)

Anioł strzeże w czasie drogi

Czytanie z Księgi Wyjścia

Tak mówi Pan:

«Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się tak do ciebie. Mój anioł poprzedzi cię i zaprowadzi do Amoryty, Chetyty, Peryzzyty, Kananejczyka, Chiwwity, Jebuzyty, i Ja ich wygładzę».

Ewangelia (Mt 18, 1-5. 10)

Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: «Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?»

On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje.

Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie».

Streszczenie Słowa

Pierwsze czytanie (Księga Wyjścia 23, 20-23): Bóg obiecuje posłać anioła, który będzie strzegł ludzi w ich podróży. Ludzie mają go szanować, słuchać jego wskazówek i nie sprzeciwiać się mu, ponieważ niesie ze sobą imię Boże. Bóg obiecuje pomóc w walce z wrogami.

Ewangelia (Ewangelia według Mateusza 18, 1-5. 10): Uczniowie pytają Jezusa, kto jest największy w królestwie niebieskim. Jezus pokazuje im dziecko i mówi, że aby wejść do królestwa niebieskiego, trzeba być jak małe dziecko, pełne pokory. Każdy, kto przyjmuje takie dziecko w imię Jezusa, przyjmuje samego Jezusa. Jezus uczy, że aniołowie zawsze patrzą na oblicze Ojca w niebie.

Krótka nauka na dziś

Bóg obiecuje opiekę nad nami, ale wymaga od nas pokory i wierności Jego wskazówkom. Jezus uczy, że pokora i miłość do małych i bezbronnych są ważne w królestwie niebieskim.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram