Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 03.01.2024

Słowo na Dziś – 03.01.2024

1. czytanie (1 J 2, 29 – 3, 6)

Chrystus objawił się po to, aby zgładzić grzechy

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Najmilsi:

Jeżeli wiecie, że Bóg jest sprawiedliwy, to uznajcie również, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Niego.

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.

Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.

Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty. Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem.

Wiecie, że On się objawił po to, aby zgładzić grzechy, w Nim zaś nie ma grzechu. Ktokolwiek trwa w Nim, nie grzeszy, żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział Go ani Go nie poznał.

Ewangelia (J 1, 29-34)

Chrystus jest Barankiem, który gładzi grzech świata

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi».

Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».

Streszczenie Słowa

W Pierwszym Czytaniu z Listu św. Jana Apostoła czytamy, że ci, którzy postępują sprawiedliwie, są dziećmi Bożymi. Miłość Ojca sprawia, że zostaliśmy nazwani Jego dziećmi. Chociaż jeszcze nie poznaliśmy w pełni tego, kim będziemy, wiemy, że gdy Chrystus się objawi, będziemy do Niego podobni. Wierzący, trwając w Chrystusie, unikają grzechu, a Chrystus objawił się, aby zgładzić grzechy.

W Ewangelii według św. Jana Jan Chrzciciel świadczy o Jezusie jako Baranku Bożym, który gładzi grzech świata. Jan przyznaje, że przyszedł, aby chrzcić wodą dla objawienia Jezusa Izraelowi. Widząc Ducha Świętego zstępującego na Jezusa, Jan potwierdza, że Jezus jest Synem Bożym. Jezus jest przedstawiony jako zbawca, którego misją jest zgładzenie grzechów i przyniesienie zbawienia.

Krótka nauka na dziś

Wiara w Jezusa Chrystusa jako Baranka Bożego, który zgładza grzechy świata, jest fundamentalna dla zbawienia. Chrystus objawił się, aby zniweczyć grzech i umożliwić ludziom uczestnictwo w życiu Bożym. Wierzący, trwając w Chrystusie, powinni dążyć do świętości, ponieważ Chrystus jest wzorcem, który uświęca wszystkich, którzy w Niego wierzą.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram