1. czytanie (2 P 1, 2-7)

Dary Boże wezwaniem do świętości

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Piotra Apostoła

Najmilsi:

Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego.

Tak samo Boska Jego moc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się dzięki nim stali uczestnikami Boskiej natury, skoro wyrwaliście się z zepsucia wywołanego na świecie żądzą.

Dlatego też właśnie, dołożywszy całej pilności, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość.

Ewangelia (Mk 12, 1-12)

Przypowieść o dzierżawcach winnicy

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus zaczął mówić w przypowieściach do arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych:

«Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznię i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.

Gdy nadszedł czas, posłał do rolników sługę, by odebrał od nich należną część plonów winnicy. Ci chwycili go, obili i odprawili z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę; lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze jednego, i tego zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali.

Miał jeszcze jednego – umiłowanego syna. Posłał go do nich jako ostatniego, bo mówił sobie: „Uszanują mojego syna”. Lecz owi rolnicy mówili między sobą: „To jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze”. I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym.

Nie czytaliście tych słów w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach”».

I starali się Go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim opowiedział tę przypowieść. Pozostawili Go więc i odeszli.

Streszczenie Słowa

Czytania dzisiejsze skupiają się na temacie duchowego wzrostu i odpowiedzialności, którą każdy z nas ma jako uczestnik Bożego królestwa.

Pierwsze czytanie z Drugiego Listu Świętego Piotra Apostoła podkreśla, jak Boża moc udziela nam wszystkiego, co potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie Boga i Jezusa otrzymujemy “drogocenne i największe obietnice”, które pozwalają nam stać się uczestnikami boskiej natury. Piotr zachęca nas, abyśmy dołożyli wszelkich starań, by dodawać do naszej wiary różne cnoty, które prowadzą nas do pełni życia w miłości.

Ewangelia według Świętego Marka przedstawia przypowieść o dzierżawcach winnicy, którzy nie tylko nie wywiązują się ze swoich zobowiązań wobec właściciela, ale także okrutnie traktują jego posłańców i ostatecznie zabijają jego syna. Przypowieść ta jest ostrzeżeniem dla tych, którzy odrzucają Boga i Jego posłannictwo, oraz przypomnieniem o Bożym sądzie i sprawiedliwości, który przywraca porządek i daje królestwo tym, którzy są godni.

Krótka nauka na dziś

Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do ciągłego duchowego wzrostu, dodając do naszej wiary cnoty, które nas uświęcają. Powinniśmy także pamiętać o naszej odpowiedzialności jako dzierżawców Bożej winnicy – jesteśmy powołani do wydawania owoców i do wierności Bogu, który nas powołał. Nieprzestrzeganie tych zobowiązań może prowadzić do duchowej śmierci, ale wierność i posłuszeństwo przybliżają nas do życia wiecznego w obfitości Bożej miłości.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram