Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 03.10.2023

Słowo na Dziś – 03.10.2023

1. czytanie (Za 8, 20-23)

Narody będą szukały prawdziwego Boga

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza

Tak mówi Pan Zastępów: «W przyszłości przyjdą ludy i mieszkańcy wielu miast. Mieszkańcy jednego miasta, idąc do drugiego, będą mówili: Pójdźmy zjednać przychylność Pana i szukać Pana Zastępów! – Ja także idę». I tak liczne ludy i mnogie narody przychodzić będą, aby szukać Pana Zastępów w Jeruzalem i zjednać sobie przychylność Pana.

Tak mówi Pan Zastępów: «W owych dniach dziesięciu mężów ze wszystkich języków, którymi mówią narody, uchwyci się skraju płaszcza Judejczyka, mówiąc: Chcemy iść z wami, albowiem zrozumieliśmy, że z wami jest Bóg».

Ewangelia (Łk 9, 51-56)

Jezus przeciwny natychmiastowemu karaniu

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem.

Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?» Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka.

Streszczenie Słowa

Pierwsze czytanie (Księga Zachariasza 8, 20-23): Prorok mówi, że w przyszłości ludzie z różnych narodów będą przychodzić do Jeruzalem, aby szukać Pana i uzyskać Jego przychylność. Będą chcieli łączyć się z narodem Izraela, ponieważ rozumieją, że Bóg jest z nimi.

Ewangelia (Ewangelia według Łukasza 9, 51-56): Jezus zmierzał do Jeruzalem, ale pewne samarytańskie miasteczko Go nie przyjęło. Dwaj uczniowie, Jakub i Jan, chcieli, aby ogień spadł z nieba i zniszczył to miasto. Jednak Jezus ich udzielił reprymendy za to, a potem poszli do innego miasteczka.

Krótka nauka na dziś

Dzisiejsze czytania przypominają nam, że Bóg jest dostępny dla wszystkich ludzi, niezależnie od narodowości. Warto szukać Go i łączyć się z Nim w miłości i pokoju, zamiast szukać zemsty i przemocy.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram