Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 04.02.2024

Słowo na Dziś – 04.02.2024

1. czytanie (Hi 7,1-4.6-7)

Marność życia ludzkiego

Czytanie z Księgi Hioba

Hiob przemówił w następujący sposób: „Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Czy nie pędzi on dni jak najemnik? Jak niewolnik, co wzdycha do cienia, jak robotnik, co czeka zapłaty. Zyskałem miesiące męczarni, przeznaczono mi noce udręki. Położę się, mówiąc do siebie: “Kiedyż zaświta i wstanę?” Lecz noc wiecznością się staje i boleść mną targa do zmroku. Czas leci jak tkackie czółenko i przemija bez nadziei. Wspomnij, że dni me jak powiew. Ponownie oko me szczęścia nie zazna”.

2. czytanie (1 Kor 9,16-19.22-23)

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia: Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, aby pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział.

Ewangelia (Mk 1,29-39)

Jezus uzdrawia chorych

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

Streszczenie Słowa

Dzisiejsze czytania z Pisma Świętego przynoszą różne perspektywy na cierpienie, posłannictwo i służbę.

Pierwsze czytanie pochodzi z Księgi Hioba i przedstawia jego rozmyślania o naturze ludzkiego życia. Hiob porównuje życie człowieka do życia najemnika lub niewolnika, który wzdycha do odpoczynku i zapłaty. Jego słowa wyrażają uczucie bezsilności i męczarni, które towarzyszą ludzkiemu istnieniu. Hiob mówi o “miesiącach męczarni” i “nocach udręki”, co podkreśla ciągłe cierpienie, z którym się zmaga. To czytanie uczy nas o realiach życia ludzkiego, które często wiąże się z trudem i cierpieniem.

Drugie czytanie pochodzi z Nowego Testamentu i przedstawia refleksję Apostoła Pawła na temat jego posłannictwa do głoszenia Ewangelii. Paweł mówi, że nie czyni tego dla osobistej chwały czy korzyści, ale jako wypełnienie obowiązku powierzonego mu przez Boga. Jego służba jest ofiarnością i poświęceniem, mającym na celu pozyskanie jak największej liczby osób dla Ewangelii. Paweł ukazuje, że prawdziwe posłannictwo wymaga poświęcenia i służby innym.

Trzecie czytanie opowiada o Jezusie uzdrawiającym teściową Szymona oraz wielu innych chorych i opętanych w Kafarnaum. To czytanie ukazuje współczucie i moc Jezusa, który przychodzi z pomocą potrzebującym. Jezus, mimo zmęczenia, nieustannie służy innym, uzdrawiając i nauczając. Jego przykład wskazuje na miłość i troskę o ludzi, nawet w obliczu własnych wyzwań.

Krótka nauka na dziś

Podsumowując, dzisiejsze czytania uczą nas o trudach życia ludzkiego, o ofiarnej służbie w posłannictwie, i o współczuciu wobec cierpiących.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: W obliczu życiowych trudów, niech nasze posłannictwo będzie służbą innym z miłością i współczuciem.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram