Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 04.03.2024

Słowo na Dziś – 04.03.2024

1. czytanie (Syr 51, 13-20)

Szukanie prawdziwej mądrości

Czytanie z Księgi Syracydesa

Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę.

W jej rozkwicie, jakby dojrzewającego winogrona, rozradowało się nią me serce, noga moja wstąpiła na prostą drogę, od młodości mojej idę jej śladami. Nakłoniłem tylko trochę ucha, a już ją otrzymałem i znalazłem dla siebie rozległe wykształcenie.

Postąpiłem w niej, a Temu, który mi daje mądrość, chcę oddać chwałę. Postanowiłem bowiem wprowadzić ją w czyn, zapłonąłem gorliwością o dobro i nie doznam wstydu.

Dusza moja walczyła o nią i z całą starannością usiłowałem zachować Prawo; ręce wyciągałem w górę, a błędy przeciwko niej opłakiwałem.

Skierowałem ku niej moją duszę i znalazłem ją dzięki oczyszczeniu; z nią od początku otrzymałem rozum, dlatego nie będę opuszczony.

Ewangelia (J 15, 9-17)

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

Streszczenie Słowa

Czytania na dzisiejszy dzień przekazują głęboką i inspirującą naukę o poszukiwaniu mądrości i o miłości, która jest fundamentem naszych relacji z Bogiem i z ludźmi.

Pierwsze czytanie z Księgi Syracydesa opowiada o poszukiwaniu mądrości przez autora od najmłodszych lat. Autor opisuje swoje zaangażowanie i determinację w dążeniu do mądrości, która jest dla niego źródłem radości i oświecenia. Podkreśla, że mądrość jest dostępna dla tych, którzy jej szukają z czystym sercem i że jest ona nagrodą za trwanie na drodze prawości. Ta część naucza nas, że prawdziwa mądrość nie jest jednorazowym odkryciem, ale ciągłym procesem szukania, modlitwy i postępowania zgodnie z Bożymi prawami.

Ewangelia według Świętego Jana mówi o miłości jako o największym przykazaniu, które Jezus zostawia swoim uczniom. Jezus zachęca ich do wzajemnej miłości, podobnej do tej, jaką On sam okazuje. Mówi, że prawdziwą miłość widać w gotowości do poświęcenia życia za przyjaciół i podkreśla, że uczniowie są Jego przyjaciółmi, jeśli postępują zgodnie z Jego naukami. Z tego czytania wynika, że miłość jest kluczowym elementem wiary i że nasze relacje z innymi powinny być oparte na tej samej bezinteresownej miłości, jaką Chrystus okazał nam.

Krótka nauka na dziś

Te czytania uczą nas, że dążenie do mądrości i życie w miłości są fundamentalne dla naszego duchowego życia. Mądrość, której szukamy w modlitwie i postępowaniu zgodnie z Bożymi prawami, prowadzi nas do głębszego zrozumienia i spełnienia. Miłość, którą mamy dzielić z innymi, jest odzwierciedleniem miłości Bożej i stanowi esencję naszych relacji. Życie w zgodzie z tymi zasadami przynosi prawdziwą radość i spełnienie.

Skrócona nauka na dziś: “Życie w pełni i z prawdziwą radością znajdujemy, kiedy nieustannie szukamy mądrości oraz kiedy nasze działania i relacje są przesiąknięte miłością, na wzór miłości, którą Chrystus okazał nam”.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram