1. czytanie (2 P 3, 12-15a. 17-18)

Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Piotra Apostoła

Najmilsi:

Oczekujecie i staracie się przyśpieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo, płonąc, pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On was znalazł bez plamy i skazy – w pokoju, a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną.

Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych, własnej stałości nie doprowadzili do upadku. Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa! Jemu chwała zarówno teraz, jak i do dnia wieczności! Amen.

Ewangelia (Mk 12, 13-17)

Podatek należny cezarowi

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Uczeni w Piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli podchwycić Go w mowie. Ci przyszli i rzekli do Niego: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy. Bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie? Mamy płacić czy nie płacić?»

Lecz On poznał ich obłudę i rzekł do nich: «Czemu wystawiacie Mnie na próbę? Przynieście mi denara; chcę zobaczyć». Przynieśli, a On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?»

Odpowiedzieli Mu: «Cezara».

Wówczas Jezus rzekł do nich: «Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga».

I byli pełni podziwu dla Niego.

Streszczenie Słowa

Dzisiejsze czytania koncentrują się na temacie ostatecznej nadziei chrześcijanina i odpowiedniej postawy wobec Boga i świata.

Pierwsze czytanie z Drugiego Listu Świętego Piotra Apostoła zachęca nas do oczekiwania i przyspieszania dnia Bożego, kiedy to stary świat ulegnie zniszczeniu, a na jego miejsce pojawi się nowe niebo i nowa ziemia, gdzie mieszka sprawiedliwość. Święty Piotr przypomina nam o potrzebie bycia znalezionym przez Boga bez plamy i skazy, i o traktowaniu cierpliwości Boga jako okazji do zbawienia. Podkreśla też wagę wzrostu w łasce i poznaniu Jezusa Chrystusa.

Ewangelia wg Świętego Marka opisuje próbę podstępnej manipulacji, którą faryzeusze i herodianie próbują zastosować wobec Jezusa, pytając o podatek cezara. Jezus, rozpoznając ich obłudę, odpowiada mądrze, ucząc ich, aby oddawali cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Ta odpowiedź nie tylko unika pułapki, ale także stawia głębsze pytanie o to, co naprawdę należy do Boga, co w kontekście chrześcijańskim oznacza wszystko.

Krótka nauka na dziś

Jako chrześcijanie powinniśmy żyć w świadomości, że nasz ostateczny cel to nie tego świata sprawy, ale wieczne królestwo Boże. Powinniśmy dążyć do życia w zgodzie z Bożymi prawami, będąc sprawiedliwi i czysti, podczas gdy czekamy na spełnienie obietnicy Bożej. Jednocześnie powinniśmy odpowiednio zarządzać naszymi ziemskimi obowiązkami, pamiętając, aby nasze serca były skierowane ku Bogu i Jego prawdzie.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram