Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 05.02.2024

Słowo na Dziś – 05.02.2024

1. czytanie (1 Krl 8, 1-7. 9-13)

Przeniesienie Arki Przymierza do świątyni Salomona

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

Salomon zwołał starszyznę Izraela, wszystkich naczelników pokoleń, przywódców rodów Izraelitów, aby zgromadzili się przy królu Salomonie w Jerozolimie na przeniesienie Arki Przymierza Pańskiego z Miasta Dawidowego, czyli z Syjonu. Zebrali się więc u króla Salomona wszyscy Izraelici w miesiącu Etanim, na Święto Namiotów przypadające w siódmym miesiącu. Kiedy przyszła cała starszyzna Izraela, kapłani wzięli arkę i przenieśli Arkę Pańską, Namiot Spotkania i wszystkie święte sprzęty, jakie były w namiocie. Przenieśli je kapłani oraz lewici. A król Salomon i cała społeczność Izraela, zgromadzona przy nim, przed arką składali wraz z nim na ofiarę owce i woły, których nie rachowano i nie obliczano z powodu wielkiej ich liczby. Następnie kapłani wprowadzili Arkę Przymierza Pańskiego na jej miejsce do sanktuarium świątyni, do Miejsca Najświętszego, pod skrzydła cherubów, gdyż cheruby miały tak rozpostarte skrzydła nad miejscem arki, że okrywały arkę i jej drążki z wierzchu. W arce nie było nic, oprócz dwóch kamiennych tablic, które Mojżesz tam złożył pod Horebem, tablic Przymierza, gdy Pan zawarł przymierze z Izraelitami w czasie ich wyjścia z ziemi egipskiej. A kiedy kapłani wyszli z Miejsca Świętego, obłok wypełnił dom Pański. Kapłani nie mogli pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała Pańska napełniła dom Pański. Wtedy przemówił Salomon: “Pan powiedział, że będzie mieszkać w czarnej chmurze. Już zbudowałem Ci dom na mieszkanie, miejsce przebywania Twego na wieki”.

Ewangelia (Mk 6, 53-56)

Jezus uzdrawia chorych

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Gdy Jezus i uczniowie Jego się przeprawili, przypłynęli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu. Skoro wysiedli z łodzi, zaraz Go rozpoznano. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych tam, gdzie jak słyszeli, przebywa. I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili Go, żeby ci choć frędzli u Jego płaszcza mogli dotknąć. A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie.

Streszczenie Słowa

Dzisiejsze czytania z Pisma Świętego prezentują dwie różne, ale gleboko znaczące historie związane z wiarą i Bożą obecnością.

Pierwsze czytanie opowiada o Salomonie, który zwołał starszyznę Izraela do Jerozolimy na uroczystość przeniesienia Arki Przymierza. Podczas tej ceremonii, obłok – symbolizujący chwałę Pańską – wypełnił dom Pański, co uniemożliwiło kapłanom pełnienie służby. To wydarzenie symbolizuje Bożą obecność w świątyni zbudowanej przez Salomona i jego błogosławieństwo nad narodem Izraela. Ta historia uczy nas o znaczeniu świętego miejsca w religijnych tradycjach oraz o sile wspólnoty zgromadzonej w wierze.

Drugie czytanie pochodzi z Ewangelii i opisuje cudowne uzdrowienia dokonane przez Jezusa. Gdziekolwiek Jezus się udał, ludzie przynosili do Niego chorych, mając nadzieję, że choćby dotknięcie Jego płaszcza przywróci im zdrowie. To czytanie pokazuje moc Jezusa jako uzdrowiciela i głęboką wiarę ludzi w Jego zdolność do uzdrawiania. Uczy nas także o otwartości Jezusa na potrzeby innych i Jego gotowości do służenia tym, którzy Go potrzebują.

Krótka nauka na dziś

Podsumowując, pierwsze czytanie podkreśla wagę świętych miejsc i Bożej obecności w życiu wiary, natomiast drugie czytanie ukazuje moc Jezusa jako uzdrowiciela i wagę wiary w Jego działanie.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: Szukaj obecności Bożej w swoim życiu i wierzę w Jego moc uzdrowienia i błogosławieństwa.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram