Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 05.09.2023

Słowo na Dziś – 05.09.2023

1. czytanie (1 Tes 5, 1-6. 9-11)

Chrystus umarł za nas, abyśmy razem z Nim żyli

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach, sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak jak złodziej w nocy.

Kiedy bowiem będą mówić: «Pokój i bezpieczeństwo» – tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie umkną. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Ponieważ nie przeznaczył nas Bóg na to, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy – żywi czy umarli – razem z Nim żyli. Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie.

Ewangelia (Łk 4, 31-37)

Uzdrowienie opętanego

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy.

A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy: «Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: Święty Boga». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!» Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody.

Wprawiło to wszystkich w zdumienie, i mówili między sobą: «Cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą».

I wieść o Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.

Streszczenie Słowa

Z Pierwszego Listu św. Pawła do Tesaloniczan dowiadujemy się, że dzień Pański nadejdzie niespodziewanie, podobnie jak złodziej w nocy. Jednak wierzący nie powinni się obawiać, ponieważ są dziećmi światłości i dnia. Paweł zachęca do czuwania i budowania siebie nawzajem, dzięki zbawieniu, które przyniósł nam Jezus Chrystus, który umarł za nas.

W Ewangelii według św. Łukasza czytamy o uzdrowieniu opętanego człowieka przez Jezusa w synagodze w Kafarnaum. Jego nauka była pełna mocy, a zły duch uległ Jezusowi i opuścił opętanego, nie wyrządzając mu szkody. To zdumiewające wydarzenie pokazuje, że Jezus ma władzę nad duchami nieczystymi i jest prawdziwym Synem Bożym.

Krótka nauka na dziś

Nauka z tych czytań mówi nam, że powinniśmy być gotowi na nadejście dnia Pańskiego, czuwać i wspierać innych w wierze, ponieważ zbawienie przyniesione przez Jezusa daje nam nadzieję i moc. Jezus jest naszym wybawicielem, który walczy z mocami ciemności i przynosi światło i uzdrowienie.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram