Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 06.03.2024

Słowo na Dziś – 06.03.2024

1. czytanie (Pwt 4, 1. 5-9)

Wezwanie do zachowania przykazań

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz powiedział do ludu: «A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców.

Patrzcie, nauczałem was praw i nakazów, jak mi rozkazał czynić Pan, Bóg mój, abyście je wypełniali w kraju, do którego idziecie, by objąć go w posiadanie. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: „Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny”. Bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję?

Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twe oczy, by z twego serca nie uszły po wszystkie dni twego życia, ale ucz ich swych synów i wnuków».

Ewangelia (Mt 5, 17-19)

Kto wypełnia przykazania, ten będzie wielki w królestwie niebieskim

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

Streszczenie Słowa

Czytania, które dzisiaj rozważamy, przypominają nam o znaczeniu wierności Bożym przykazaniom i zachęcają do głębokiego zrozumienia oraz praktykowania Prawa Bożego w naszym życiu.

Pierwsze czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa przekazuje słowa Mojżesza, który wzywa Izraelitów do przestrzegania praw i nakazów dane im przez Boga. Mojżesz podkreśla, że zachowanie tych praw jest nie tylko obowiązkiem, ale i mądrością oraz umiejętnością, która wyróżni Izraelitów w oczach innych narodów. Przestrzeganie Bożych przykazań ma być dla nich źródłem życia i kluczem do posiadania obiecanej ziemi. Ten fragment przypomina nam, że przestrzeganie Bożych przykazań nie jest ciężarem, ale drogą do mądrości, dobra i błogosławieństwa.

Ewangelia według Świętego Mateusza ukazuje, jak Jezus podkreśla swoje powołanie do wypełnienia Prawa i Proroków, a nie do ich znieśienia. Jezus zaznacza, że nawet najmniejsze przykazania mają znaczenie i że wierność Prawu jest warunkiem wielkości w królestwie niebieskim. Ta nauka Jezusa przypomina, że każdy aspekt Prawa Bożego ma swoje znaczenie i że nasze zaangażowanie w życie zgodne z tymi przykazaniami jest odzwierciedleniem naszej wierności Bogu.

Krótka nauka na dziś

Te czytania uczą nas, że nasze życie duchowe i moralne powinno być zawsze zorientowane na poszukiwanie i wypełnianie woli Bożej. Przypominają o wartości i aktualności Bożych przykazań, które nie straciły na znaczeniu, lecz są drogą do pełni życia w obecności Bożej.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: Prawdziwa mądrość i wielkość w królestwie niebieskim leżą w wierności Bożym przykazaniom i nauczaniu innych, jak żyć zgodnie z nimi, co jest drogą do głębszej relacji z Bogiem i prawdziwego błogosławieństwa w naszym życiu.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram