1. czytanie (1 Kor 15, 1-8a)

Zmartwychwstały Chrystus ukazał się Jakubowi

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam głosiłem. Bo inaczej na próżno byście uwierzyli.

Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie.

Ewangelia (J 14, 6-14)

Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś?

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Tomasza:

«Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».

Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».

Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię».

Streszczenie Słowa

Z pierwszego czytania, z Pierwszego Listu Świętego Pawła do Koryntian, otrzymujemy podsumowanie głównych punktów Ewangelii: męka, śmierć, pochówek i zmartwychwstanie Chrystusa, a także Jego objawienia się apostołom i innym świadkom. Paweł podkreśla znaczenie trwania w przekazanej nauce jako warunku zbawienia. Wskazuje również na historyczność i rzeczywistość zmartwychwstania Chrystusa, które jest fundamentem wiary chrześcijańskiej i nadziei na własne zmartwychwstanie.

Ewangelia według św. Jana przedstawia rozmowę Jezusa z Filipem, w której Jezus objaśnia swoją jedność z Ojcem. Jezus stwierdza, że jest drogą do Ojca, a poznanie Jezusa równa się poznaniu Ojca. Podkreśla swoją tożsamość jako objawienie Boga i zachęca do wiary w Niego, również na podstawie dokonywanych przez Niego dzieł. Jezus obiecuje, że modlitwy wierzących w Jego imię zostaną wysłuchane, co jeszcze bardziej pogłębia ich relację z Bogiem.

Krótka nauka na dziś

Nauka płynąca z dzisiejszych czytań ukazuje centralne miejsce Jezusa Chrystusa w chrześcijaństwie jako pośrednika do Boga i fundamentu naszej wiary. Wskazuje na konieczność przyjęcia Jego nauczania i życia zgodnie z nim jako drogi do zbawienia. Podkreśla również, że autentyczne poznanie Boga jest możliwe poprzez relację z Jezusem, co otwiera drogę do głębokiego doświadczenia miłości Bożej i udziału w Jego życiu.

Chrystus, umarłszy i zmartwychwstawszy, jest fundamentem naszej wiary, a Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie są kluczem do zrozumienia i doświadczenia zbawienia. Jezus, objawiając się jako droga do Ojca, zaprasza do głębokiej relacji z Bogiem, w której modlitwa i wiara otwierają nas na działanie Jego łaski i miłości w naszym życiu.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram