1. czytanie (Am 9, 11-15)

Zapowiedź powrotu Izraela z niewoli

Czytanie z Księgi proroka Amosa

Tak mówi Pan:

«W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, który upada, zamuruję jego szczeliny, ruiny jego podźwignę i jak za dawnych dni go zbuduję, by posiedli resztę Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywano mojego imienia – mówi Pan, który to uczyni.

Oto nadejdą dni – mówi Pan – gdy będzie postępował żniwiarz zaraz za oraczem, a depczący winogrona za siejącym ziarno; z gór moszcz spływać będzie kroplami, a wszystkie pagórki będą w niego opływać. Uwolnię z niewoli lud mój izraelski – odbudują miasta zburzone i będą w nich mieszkać; zasadzą winnice i pić będą wino; założą ogrody i będą jedli z nich owoce. Zasadzę ich na ich ziemi, a nigdy nie będą wyrwani z ziemi, którą im dałem – mówi Pan, twój Bóg».

Ewangelia (Mt 9, 14-17)

Nie można stosować zwyczajów Starego Przymierza do Nowego

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?»

Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć.

Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie, i gorsze staje się przedarcie. Nie wlewają też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki przepadają. Ale młode wino wlewają do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje».

Streszczenie Słowa

W pierwszym czytaniu, prorok Amos przemawia z nadzieją o odnowie i przywróceniu narodu Izraela. Mówi o odbudowie “szałasu Dawidowego” oraz o czasach pokoju i dobrobytu, gdzie zbiory będą obfite, a ludzie będą żyć bezpiecznie na ziemi, którą Bóg im przygotował. To proroctwo symbolizuje nie tylko fizyczną odbudowę, ale także duchowe odnowienie ludu Boga.

Ewangelia kontynuuje temat odnowy, ale w kontekście nowego nauczania Jezusa. Kiedy uczniowie Jana Chrzciciela pytają Jezusa o praktykę postu, On odpowiada im, używając metafor wesela oraz nowego wina w starych bukłakach, aby zilustrować, że nadejście Jego misji wymaga nowego podejścia i zrozumienia. Jezus podkreśla, że stare metody i formy nie zawsze są odpowiednie do nowych realiów Królestwa Bożego, które On przynosi.

Krótka nauka na dziś

Bóg obiecuje odnowienie i błogosławieństwo, które przekracza nasze oczekiwania, a Jezus wzywa nas do otwartości na nowe sposoby praktykowania i doświadczania naszej wiary, które są dostosowane do Jego nauczania i obecności wśród nas.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram