Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na dziś – 06.09.2023

Słowo na dziś – 06.09.2023

1. czytanie (Kol 1, 1-8)

Pozdrowienie i dziękczynienie za wiarę Kolosan

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do świętych i wiernych w Chrystusie braci w Kolosach: łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego!

Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zawsze, ilekroć modlimy się za was – odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych – z powodu nadziei nagrody odłożonej dla was w niebie. O niej to już przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy – Ewangelii, która do was dotarła. Podobnie jak jest na całym świecie, tak również i u was owocuje ona i rośnie od dnia, w którym usłyszeliście i poznaliście łaskę Boga w jej prawdzie, jak tego nauczyliście się od umiłowanego współsługi naszego, Epafrasa. Jest on wiernym sługą Chrystusa, zastępującym nas; on też nam ukazał waszą miłość w Duchu.

Ewangelia (Łk 4, 38-44)

Liczne uzdrowienia

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona.

I prosili Go za nią.

On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im.

O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich.

Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: «Ty jesteś Syn Boży!» Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem.

Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego; chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich.

Lecz On rzekł do nich: «Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany».

I głosił słowo w synagogach Judei.

Streszczenie Słowa

Pierwsze czytanie pochodzi z Listu Świętego Pawła do Kolosan. Paweł i Tymoteusz piszą list do świętych i wiernych w Kolosach. To jest nasze pierwsze nauki: Modlitwa i wiara. Paweł mówi nam, że zawsze dziękują Bogu za wiarę i miłość ludzi w Kolosach. To oznacza, że modlitwa jest ważna. Kiedy modlimy się za innych i wyrażamy naszą wiarę, to przynosi nadzieję i błogosławieństwo. To jest przypomnienie, że modlitwa i wiara są fundamentem naszego życia w Chrystusie.

Fragment z Ewangelii według Świętego Łukasza opisuje Jezusa, który uzdrawia chorych i wygania złe duchy. Nasza druga nauka z tego fragmentu to Miłosierdzie i Misja. Jezus pokazuje nam, jak ważne jest okazywanie miłosierdzia chorym i potrzebującym. On nie tylko ich uzdrawia, ale też przyciąga ich do siebie. Jezus mówi, że musi głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym innym miastom. To oznacza, że każdy z nas ma misję głoszenia miłosierdzia i Ewangelii innym ludziom.

Krótka nauka na dziś

Powyższe fragmenty Pisma Świętego przypominają nam, że modlitwa, wiara, miłosierdzie i misja są ważne dla naszego życia jako chrześcijan. Modlimy się za siebie nawzajem, wykazujemy miłosierdzie wobec innych, a także dzielimy się Dobrą Nowiną z innymi. To są wartości, które powinniśmy pielęgnować i praktykować codziennie. Niech Bóg błogosławi waszym wysiłkom i niech te nauki prowadzą was w waszej wierze i życiu chrześcijańskim. Amen.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram