Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 07.03.2024

Słowo na Dziś – 07.03.2024

1. czytanie (Jr 7, 23-28)

Niewierność wybranego ludu

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Tak mówi Pan: «Dałem im przykazanie: „Słuchajcie głosu mojego, a będę wam Bogiem, wy zaś będziecie Mi narodem. Chodźcie każdą drogą, którą wam rozkażę, aby się wam dobrze wiodło”.

Ale nie usłuchali ani nie chcieli słuchać i poszli za zatwardziałością swych przewrotnych serc; obrócili się plecami, a nie twarzą.

Od dnia, kiedy przodkowie wasi wyszli z ziemi egipskiej, do dnia dzisiejszego posyłałem do was wszystkie moje sługi, proroków, każdego dnia, bezustannie, lecz nie usłuchali Mnie ani nie nadstawiali uszu.

Uczynili twardym swój kark, stali się gorsi niż ich przodkowie. Oznajmisz im wszystkie te słowa, ale cię nie usłuchają; będziesz wołał do nich, lecz nie dadzą ci odpowiedzi.

I powiesz im: „To jest naród, który nie usłuchał głosu Pana, swego Boga, i nie przyjął pouczenia. Przepadła wierność, znikła z ich ust”».

Ewangelia (Łk 11, 14-23)

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus wyrzucał złego ducha z człowieka, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: «Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.

On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i Szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże.

Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy.
Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza».

Streszczenie Słowa


Czytania na dzisiaj rzucają światło na tematy posłuszeństwa Bogu, konsekwencji niewierności i mocy wiary w obliczu zła.

W pierwszym czytaniu z Księgi proroka Jeremiasza, słyszymy słowa Pana skierowane do narodu wybranego, przypominające o konsekwencjach niesłuchania Jego głosu. Bóg wyraźnie wskazuje na to, że oczekiwał od swojego ludu wierności i posłuszeństwa, obiecując im w zamian błogosławieństwo i opiekę. Niestety, ludzie wybrali zatwardziałość serc i odwrócili się od swojego Boga, co prowadziło do ich duchowego upadku. Ten fragment przypomina nam, jak ważne jest słuchanie głosu Boga i postępowanie zgodnie z Jego przykazaniami, by nie stracić z oczu drogi, którą dla nas wyznaczył.

Ewangelia według Świętego Łukasza pokazuje Jezusa wyrzucającego złego ducha, co staje się przyczynkiem do nauczania o jedności i walce ze złem. Jezus podkreśla, że królestwo wewnętrznie skłócone nie może się ostać i że Jego działanie przeciw złym duchom jest znakiem, iż królestwo Boże jest już obecne wśród ludzi. Jezus ostrzega również, że nie ma neutralności w duchowej walce: kto nie jest z Nim, jest przeciwko Niemu. Ta nauka przypomina nam o potrzebie stałego wybierania dobra i bycia po stronie Chrystusa, by nie ulec złu, które nas otacza.

Krótka nauka na dziś

Te czytania uczą nas, że nasza wierność Bogu i nasza postawa wobec zła mają ogromne znaczenie dla naszego życia duchowego i moralnego. Bóg oczekuje od nas posłuszeństwa i zaufania, a Jezus przypomina o sile, jaka tkwi w staniu po stronie dobra i jedności z Nim.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: Aby żyć w zgodzie z wolą Bożą i doświadczać Jego błogosławieństw, musimy być wierni Jego przykazaniom i aktywnie opierać się złu, zawsze stając po stronie Chrystusa, co jest fundamentem naszej siły i ochrony w duchowej walce.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram