Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 07.09.2023

Słowo na Dziś – 07.09.2023

1. czytanie (Kol 1, 9-14)

Modlitwa Pawła o postęp duchowy Kolosan

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:

Od dnia, w którym usłyszeliśmy o was, nie przestajemy za was się modlić i prosić Boga, abyście – przez całą mądrość i duchowe zrozumienie – doszli do pełnego poznania Jego woli, by już postępować w sposób godny Pana, ku pełnemu Jego upodobaniu, wydając owoce wszelkich dobrych czynów i wzrastając przez głębsze poznanie Boga. Niech potęga Jego chwały w pełni umacnia was we wszelkiej cierpliwości i stałości.

Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów.

Ewangelia (Łk 5, 1-11)

Cudowny połów ryb i powołanie apostołów

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy.

Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!» A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały.

Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym». I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona.

A Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Streszczenie Słowa

W pierwszym czytaniu z Listu do Kolosan (Kol 1, 9-14), Paweł Apostoł modli się za Kolosan i wyraża swoje życzenie, aby osiągnęli postęp duchowy przez pełne poznanie woli Bożej. Paweł zachęca ich do postępowania w sposób godny Pana i do wzrastania przez głębsze poznanie Boga. Podkreśla, że chwała Boża umacnia ich w cierpliwości i stałości oraz dziękuje Ojcu za uwolnienie ich spod ciemności i przeniesienie do królestwa Syna Bożego, gdzie otrzymali odkupienie i odpuszczenie grzechów.

W drugim czytaniu z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 5, 1-11), Jezus naucza tłumy nad brzegiem jeziora Genezaret. Następnie wchodzi do łodzi Szymona i prosi go o wypłynięcie na głębię, aby zarzucić sieci na połów ryb. Pomimo wcześniejszego niepowodzenia w połowie, Szymon ufając Jezusowi wykonuje polecenie, a sieci zapełniają się wieloma rybami. To zadziwia Szymona Piotra i jego towarzyszy. Szymon Piotr, uświadomiwszy sobie boską moc Jezusa, pada na kolana i wyraża swoje uczucia grzeszności. Jezus uspokaja go i zapowiada, że teraz będą łowić ludzi, a nie ryby. Szymon Piotr i jego towarzysze zostawiają wszystko i idą za Jezusem, stając się Jego uczniami.

Krótka nauka na dziś

Modlitwa jest kluczowa dla naszego duchowego rozwoju. Szymon Piotr uczy nas zaufania Jezusowi. Słowo Boże przypomina nam, aby kierować naszą wiarą, modlitwą i zaufaniem Bogu, co pozwoli nam lepiej poznać Jego wolę i umocni naszą więź z Nim.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram