Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 07.10.2023

Słowo na Dziś – 07.10.2023

1. czytanie (Ba 4, 5-12. 27-29)

Bóg, który zesłał zło, przywiedzie radość

Czytanie z Księgi proroka Barucha

Bądź dobrej myśli, narodzie mój, pamiątko Izraela! Zostaliście zaprzedani poganom, ale nie na zatracenie; dlatego zostaliście wydani nieprzyjaciołom, iż pobudziliście Boga do gniewu. Rozgniewaliście bowiem Stworzyciela swego ofiarami składanymi złym duchom, a nie Bogu. Zapomnieliście o waszym Żywicielu, Bogu wiekuistym, zasmuciliście też Jerozolimę, która was wychowała. Widziała bowiem przychodzący na was gniew Boży i rzekła: «Słuchajcie, sąsiedzi Syjonu, Bóg zasmucił mnie bardzo, widzę bowiem niewolę moich synów i córek, jaką im zesłał Przedwieczny. Wyżywiłam ich z radością, a odesłałam z płaczem i smutkiem. Niech nikt się nie śmieje, że jestem wdową i opuszczoną przez wielu. Zostałam opuszczona z powodu grzechów dzieci moich, ponieważ wyłamały się spod prawa Bożego.

Ufajcie, dzieci, wołajcie do Boga, a Ten, który dopuścił to na was, będzie o was pamiętał. Jak bowiem, błądząc, myśleliście o odstąpieniu od Boga, tak teraz, nawróciwszy się, szukajcie Go dziesięciokrotnie. Albowiem Ten, który zesłał na was to zło, przywiedzie radość wieczną wraz z wybawieniem waszym».

Ewangelia (Łk 10, 17-24)

Przywileje uczniów

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: «Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają».

Wtedy rzekł do nich: «Widziałem Szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie».

W tej to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.

Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić».

Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: «Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli».

Streszczenie Słowa

Czytanie (Księga proroka Barucha 4, 5-12. 27-29): W tekście tym, naród Izraela wyznaje swoje grzechy przed Bogiem. Zostali zaprzedani poganom i ponoszą skutki swojego upadku. Zamiast oddawać cześć Bogu, zgrzeszyli przez oddawanie czci złym duchom. Jeruzalem, miasto, które ich wychowało, jest teraz opuszczone i zrujnowane. Jednak naród jest zachęcany do nawrócenia się do Boga i poszukiwania Go. Przywróci On radość i wybawienie.

Ewangelia (Łukasz 10, 17-24): W tym fragmencie Ewangelii, Jezus wysyła swoich uczniów, którzy wracają z radosną wiadomością, że nawet złe duchy poddają się Jego imieniu. Jezus cieszy się tym faktem i dziękuje Ojcu, że objawił takie rzeczy prostaczkom, a nie mądrym i roztropnym. Następnie uczy, że najważniejsze jest to, że nasze imiona są zapisane w niebie, co jest większą radością niż zdolność do wypędzania złych duchów.

Krótka nauka na dziś

Nawet w obliczu trudności i błędów, które popełniamy, Bóg pozostaje miłosierny. Jego gniew może być czasowy, ale zawsze ma na celu nasze nawrócenie i odnowienie. Jeśli nawrócimy się do Boga i szczerze Go poszukamy, On przywróci nam radość i wybawienie. Warto więc zawsze kierować swoje serce ku Bogu i zaufać Jego miłosierdziu.

W Ewangelii Jezus uczy, że najważniejsze jest nasze miejsce w Królestwie Bożym. Nawet w obliczu cudów i zwycięstw nad złem, nie powinniśmy kierować naszej dumy ku naszym zdolnościom, ale cieszyć się, że nasze imiona są zapisane w niebie.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram