Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 07.12.2023

Słowo na Dziś – 07.12.2023

1. czytanie (Iz 26, 1-6)

Naród sprawiedliwy, dochowujący wierności wejdzie do królestwa Bożego

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

W ów dzień śpiewać będą tę pieśń w ziemi judzkiej:

«Miasto mamy potężne; on jako środek ocalenia umieścił mur i przedmurze. Otwórzcie bramy! Niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności; jego charakter stateczny Ty kształtujesz w pokoju, w pokoju, bo Tobie zaufał.

Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą! Bo on poniżył przebywających na szczytach, upokorzył miasto niedostępne, upokorzył je aż do ziemi, sprawił, że w proch runęło; podepczą je nogi, nogi biednych i stopy ubogich».

Ewangelia (Mt 7, 21. 24-27)

Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.

Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».

Streszczenie Słowa

Z Księgi proroka Izajasza dowiadujemy się o obietnicy Boga dotyczącej narodu sprawiedliwego, który dochowuje wierności. Miasto potężne, ze swoim murem ocalenia, symbolizuje bezpieczeństwo oferowane przez Boga. W pieśni śpiewanej w ów dzień przewiduje się, że naród sprawiedliwy, który zaufał Panu, wejdzie do miasta. Owa nadzieja skupia się na wiekuistej skale, którą jest Pan, a wszelkie przeciwności zostaną pokonane, a nawet najtrudniej dostępne miasto upadnie.

W Ewangelii według Mateusza Jezus podkreśla, że wejście do królestwa niebieskiego nie zależy tylko od słów wyznawanych, lecz przede wszystkim od wypełniania woli Bożej. Przypomina, że osoba, która słucha Jego nauk i wypełnia je, jest jak mądry człowiek, który zbudował swój dom na skale. Taki dom wytrzymuje próby życiowych burz. Natomiast ten, kto jedynie słucha, ale nie wypełnia nauk Jezusa, jest porównywany do człowieka nierozsądnego, który zbudował swój dom na piasku. W obliczu trudności dom taki ulega upadkowi.

Krótka nauka na dziś

W obu dzisiejszych czytaniach przewijają się motywy nadziei, ufności w Boga, a także konieczności wypełniania Jego woli, aby wejść do królestwa Bożego. To przypomnienie o fundamentalnej roli postawy roztropności i praktykowania nauk Bożych w naszym życiu duchowym.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram