1. czytanie (Oz 2, 16. 17b-18. 21-22)

Naród wybrany jest oblubienicą Boga

Czytanie z Księgi proroka Ozeasza

Tak mówi Pan:

«Zwabię oblubienicę i wyprowadzę ją na pustynię, i przemówię do jej serca. I tam odpowie Mi jak w dniu, w którym wychodziła z ziemi egipskiej.

I stanie się w owym dniu – mówi Pan – że nazwie Mnie: Mąż mój, a już nie powie: Mój Baal.

I poślubię cię sobie na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana».

Ewangelia (Mt 9, 18-26)

Uzdrowienie kobiety i wskrzeszenie córki Jaira

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do Niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając Mu pokłon, prosił: «Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie». Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim.

Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza. Mówiła bowiem sobie: «Żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa».

Jezus obrócił się i widząc ją, rzekł: «Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła». I od tej chwili kobieta była zdrowa.

Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: «Odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi». A oni wyśmiewali Go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy.

Streszczenie Słowa

W pierwszym czytaniu z Księgi proroka Ozeasza, Bóg obiecuje odnowienie swojej relacji z Izraelem, który porównuje do oblubienicy. Prorok mówi o Bożej obietnicy „poślubienia” narodu Izraela na nowo – przez sprawiedliwość, prawo, miłość, miłosierdzie i wierność. Te słowa podkreślają, że Bóg pragnie głębokiej i trwałej relacji z ludźmi, opartej na wzajemnym zobowiązaniu i poznaniu Pana.

Ewangelia według św. Mateusza przedstawia historie dwóch cudów dokonanych przez Jezusa: uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok i wskrzeszenie córki Jaira. Oba przypadki podkreślają moc wiary – kobieta uzdrawia się poprzez dotknięcie płaszcza Jezusa, wierząc, że to wystarczy, aby została uzdrowiona. Jair wierzy, że Jezus może przywrócić życie jego córce, mimo że inni już stracili nadzieję. Jezus odpowiada na tę wiarę, przywracając zdrowie i życie.

Krótka nauka na dziś

Bóg pragnie, abyśmy odpowiedzieli na Jego miłość prawdziwą wiarą, która otwiera drzwi do cudów i głębszego poznania Go. Jako chrześcijanie, jesteśmy wezwani do odnowienia naszej duchowej wierności i do zaufania, że Jego obecność w naszym życiu może przynieść uzdrowienie i pełnię życia.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram