1. czytanie (Dz 18, 1-8)

Święty Paweł w Koryncie

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Paweł opuścił Ateny i przybył do Koryntu. Znalazł tam pewnego Żyda, imieniem Akwila, rodem z Pontu, który z żoną Pryscyllą przybył niedawno z Italii, ponieważ Klaudiusz wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów. Przyszedł do nich, a ponieważ znał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracował; zajmowali się wyrobem namiotów. A co szabat rozprawiał w synagodze i przekonywał tak Żydów, jak i Greków.

Kiedy Sylas i Tymoteusz przybyli z Macedonii, Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu i udowadniał Żydom, że Jezus jest Mesjaszem. A kiedy się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnął swe szaty i powiedział do nich: «Krew wasza na wasze głowy, ja nie jestem winien. Od tej chwili pójdę do pogan».

Odszedł stamtąd i poszedł do domu „czciciela Boga”, niejakiego Tycjusza Justusa. Dom ten przylegał do synagogi. Przełożony synagogi, Kryspus, uwierzył w Pana z całym swym domem, wielu też słuchaczy korynckich uwierzyło i przyjmowało wiarę i chrzest.

Ewangelia (J 16, 16-20)

Smutek wasz przemieni się w radość

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie».

Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: «Cóż to znaczy, co nam mówi: „Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”; oraz: „Idę do Ojca?”. Mówili więc: «Cóż znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co powiada».

Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: «Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: „Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie?”. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość».

Streszczenie Słowa

Z pierwszego czytania, z Dziejów Apostolskich, dowiadujemy się o pobycie Pawła w Koryncie, jednym z kluczowych momentów jego misji. Paweł, z zawodu namiotnik, spotyka Akwilę i Pryscyllę, parę dzielącą jego zawód, z którą współpracuje i dzieli życie codzienne. Jego zaangażowanie w nauczanie w synagodze i dążenie do przekonywania zarówno Żydów, jak i Greków o mesjańskiej roli Jezusa, spotyka się z oporem, co skłania go do deklaracji, że od tej pory będzie głosił Ewangelię poganom. Jego działalność przynosi owoce w postaci nawrócenia wielu słuchaczy, w tym Kryspusa, przełożonego synagogi.

Ewangelia według św. Jana przynosi słowa Jezusa, który mówi o swoim odejściu i powrocie, budząc niepokój i niezrozumienie wśród uczniów. Jezus zapowiada im, że choć doświadczą smutku i żalu z powodu Jego odejścia, to ich smutek zamieni się w radość. Ta obietnica odnosi się do Jego śmierci i zmartwychwstania, a także do przyszłego doświadczenia obecności Ducha Świętego, który będzie kontynuował Jego misję po wniebowstąpieniu.

Krótka nauka na dziś

Nauka płynąca z tych czytań podkreśla, że misja chrześcijańska wymaga wytrwałości i gotowości do zmierzenia się z oporem, ale również przynosi owoc w postaci przemiany serc i życia słuchających. Wskazuje na ciągłość dzieła Jezusa przez działanie Ducha Świętego, który umacnia wierzących i prowadzi ich do pełni radości, nawet w obliczu trudności i cierpienia.

Historia Pawła w Koryncie przypomina o otwartości Ewangelii dla wszystkich ludzi i o znaczeniu osobistego świadectwa oraz wspólnoty w rozszerzaniu wiary chrześcijańskiej. Słowa Jezusa o przejściu od smutku do radości zapewniają, że wszelkie trudności i cierpienie są tymczasowe, a obecność i działanie Ducha Świętego przynoszą nadzieję i pełnię życia w Bogu.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram