Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 09.09.2023

Słowo na Dziś – 09.09.2023

1. czytanie (Kol 1, 21-23)

Bóg pojednał nas z sobą przez śmierć Chrystusa

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:

Was, którzy byliście niegdyś obcymi wobec Boga i Jego wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny, teraz znów pojednał Bóg w doczesnym Jego ciele przez śmierć, by stawić was przed sobą jako świętych i nieskalanych, i bez zarzutu, bylebyście tylko trwali w wierze – ugruntowani i stateczni – a nie chwiejący się w nadziei nieodłącznej od Ewangelii. Ją to posłyszeliście głoszoną wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem – jej sługą stałem się ja, Paweł.

Ewangelia (Łk 6, 1-5)

Chrystus jest Panem szabatu

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając ziarna rękami.

Niektórzy zaś z faryzeuszów mówili: «Czemu czynicie to, czego nie wolno w szabat?»

Wtedy Jezus, odpowiadając im, rzekł: «Nawet tego nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego ludzie? Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom? Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać».

I dodał: «Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».

Streszczenie Słowa

Pierwsze czytanie, z Listu do Kolosan, przypomina nam, że wcześniej, zanim przyjęliśmy wiarę w Chrystusa, byliśmy obcymi wobec Boga. Nasze myśli i grzechy oddzielały nas od Niego. Jednak Bóg, przez ofiarę śmierci Jezusa Chrystusa, pojednał nas z sobą. Jego ciało zostało ukrzyżowane, abyśmy mogli być uznani za świętych i nieskalanych, pod warunkiem, że trwamy w wierze pozostając mocni i niezachwiani w naszej nadziei związanej z Ewangelią. To jest wielka łaska i dar, który otrzymaliśmy od Boga przez wiarę.

We fragmencie Ewangelii według Świętego Łukasza, widzimy Jezusa, który wchodzi w pole zbóż w dniu szabatu. Jego uczniowie zrywają kłosy i jedzą ziarna. Faryzeusze, zwracając uwagę na to pytają dlaczego łamią przepisy szabatu. Jezus odpowiada, że nawet Dawid w swojej potrzebie zjadł chleby pokładne w domu Bożym, co nie było dozwolone zwykłym ludziom. Jednak Jezus podkreśla, że Syn Człowieczy, czyli On sam, jest Panem szabatu. To oznacza, że Jezus ma wyższą władzę nad prawami i przepisami, ponieważ jest Synem Bożym.

Krótka nauka na dziś

W dzisiejszych czytaniach widzimy jak Bóg przez Jezusa Chrystusa pojednał nas z sobą. To przypomina nam, że nasza wiara w Jezusa daje nam zbawienie i wolność od grzechu, a On jest naszym Panem i Przywódcą. Dlatego ważne jest, abyśmy trwali w naszej wierze, pozostając mocni i niezachwiani w naszej nadziei na zbawienie przez Ewangelię.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram