Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 09.11.2023

Słowo na Dziś – 09.11.2023

1. czytanie (Ez 47, 1-2. 8-9. 12)

Woda wypływająca ze świątyni niesie życie

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie anioł z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była zwrócona ku wschodowi; a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną, i poza murami powiódł mnie do bramy zewnętrznej, zwróconej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni, na południe od ołtarza.

Anioł rzekł do mnie: «Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych, a wtedy wody stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu: będzie tam też niezliczona ilość ryb, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione.

A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują; każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo».

Ewangelia (J 2, 13-22)

Jezus mówił o świątyni swego ciała

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie».

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo».

Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?»

On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Streszczenie Słowa

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela opisuje wizję wody, która wypływa ze świątyni i rozlewa się na obszar wschodni, nad stepy, czyniąc te wody zdrowymi i obfitującymi w życie. Woda ta pozwala na wzrost owocowych drzew i przynosi uzdrowienie, a jej źródło znajduje się w przybytku.

W Ewangelii według Świętego Jana, Jezus wchodzi do świątyni i wypędza sprzedawców i handlarzy, zwracając uwagę na świętość miejsca kultu i potrzebę oddania czci Bogu. Jego słowa odbierane są dosłownie przez Żydów, którzy pytają o znak, na co Jezus odpowiada, że jeśli zburzą tę świątynię, On ją w trzy dni wzniesie na nowo. Jednak Jezus mówi o świątyni swojego ciała, zapowiadając swoje zmartwychwstanie.

Krótka nauka na dziś

Dzisiejsze czytania podkreślają znaczenie świątyni jako miejsca kultu i obecności Boga oraz potrzebę oddania czci Bogu. Jednak w Ewangelii Jezus wskazuje, że najważniejszą świątynią jest Jego własne ciało, które zostanie zmartwychwstałe. To przypomina nam, że wartość kultu i wiary polega na relacji z żywym Bogiem, a nie tylko na zewnętrznych obrzędach czy miejscach kultu.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram