Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 10.02.2024

Słowo na Dziś – 10.02.2024

1 czytanie (1 Krl 12, 26-32; 13, 33-34)

Odstępstwo Jeroboama

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

Jeroboam pomyślał sobie tak: “W tych warunkach władza królewska może powrócić do rodu Dawida, bo jeżeli ten lud będzie chodził na składanie ofiar do świątyni Pańskiej, to zechce wrócić do swego pana, Roboama, króla Judy, i wskutek tego mogą mnie zabić i wrócić do króla Judy, Roboama”. Dlatego po zastanowieniu się król sporządził dwa złote cielce i ogłosił ludowi: “Zbyteczne jest, abyście chodzili do Jerozolimy. Izraelu, oto Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej!” Postawił zatem jednego w Betel, a drugiego umieścił w Dan. To oczywiście doprowadziło do grzechu Izraela, bo lud poszedł do jednego do Betel, a do drugiego aż do Dan. Ponadto urządził przybytki na wyżynach oraz mianował spośród zwykłego ludu kapłanów, którzy nie byli lewitami. Następnie Jeroboam ustanowił święto w ósmym miesiącu, piętnastego dnia tego miesiąca, naśladując święto obchodzone w Judzie, oraz sam przystąpił do ołtarza. Tak uczynił w Betel, składając krwawą ofiarę cielcom, które sporządził, i ustanowił w Betel kapłanów wyżyn, które urządził. Jeroboam nie zawrócił ze swej złej drogi, lecz przeciwnie, mianował kapłanów wyżyn spośród zwykłego ludu. Kto tylko chciał, tego wprowadzał na urząd, tak iż ten stawał się kapłanem wyżyn. Takie postępowanie stało się dla rodu Jeroboama sposobnością do grzechu i powodem usunięcia go i zgładzenia z powierzchni ziemi.

Ewangelia (Mk 8, 1-10)

Drugie rozmnożenie chleba

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: “Żal Mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. I jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka». Odpowiedzieli uczniowie: “Jakże tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem?” Zapytał ich: “Ile macie chlebów?” Odpowiedzieli: “Siedem”. I polecił tłumowi usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je podawali. I podali tłumowi. Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo, i polecił je rozdać. Jedli do syta, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił. Zaraz też wsiadł z uczniami do łodzi i przybył w okolice Dalmanuty.

Streszczenie Słowa

Dzisiejsze czytania z Pisma Świętego ukazują kontrast między działaniem według własnej woli a działaniem według Bożej woli.

Pierwsze czytanie opisuje działania króla Jeroboama, który, obawiając się utraty władzy, stworzył złote cielce jako obiekty kultu dla Izraelitów i ustanowił święta oraz kapłanów niezgodnie z przykazaniami Bożymi. Jego decyzje były motywowane lękiem o utratę władzy, a nie posłuszeństwem wobec Boga. Postępowanie Jeroboama prowadzi do grzechu i ostatecznie do zguby jego rodu. To czytanie przypomina nam o konsekwencjach podejmowania decyzji kierując się strachem i ambicją, zamiast posłuszeństwem Bogu.

Drugie czytanie z Ewangelii św. Marka opowiada o cudownym nakarmieniu czterech tysięcy ludzi przez Jezusa. Pomimo ograniczonych zasobów, Jezus dzieli siedem chlebów i kilka ryb, co wystarcza, aby nakarmić cały tłum. Cud ten wskazuje na Bożą moc i troskę o potrzeby ludzkie. Jezus, kierując się współczuciem i zaufaniem do Bożej woli, dokonuje cudu, który zaspokaja zarówno fizyczne, jak i duchowe potrzeby ludzi.

Krótka nauka na dziś

Podsumowując, pierwsze czytanie pokazuje skutki działania według własnej woli i ambicji, które są przeciwne woli Bożej. Drugie czytanie natomiast przedstawia, jak działanie zgodne z Bożą wolą, nawet w wydawałoby się niemożliwych sytuacjach, może przynieść cudowne rezultaty.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: Zaufaj Bożej woli i działaj zgodnie z Jego naukami, a będziesz świadkiem Jego cudów i opatrzności.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram