Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 10.09.2023

Słowo na Dziś – 10.09.2023

1. czytanie (Ez 33, 7-9)

Obowiązek upominania

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Tak mówi Pan:

«Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem: Występny musi umrzeć – a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi – to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę».

2. czytanie (Rz 13, 8-10)

Miłość jest wypełnieniem Prawa

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: «Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj» i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: «Miłuj bliźniego swego jak siebie samego!» Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.

Ewangelia (Mt 18, 15-20)

Braterskie upomnienie

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».

Streszczenie Słowa

Pierwsze czytanie z Księgi Ezechiela (Ez 33, 7-9) mówi o obowiązku upominania. Bóg wyznacza Ezechiela na stróża domu Izraela i zobowiązuje go do ostrzegania grzeszników w Jego imieniu. Jeśli Ezechiel nie ostrzeże występnego człowieka, a ten zginie z powodu swojego grzechu, Ezechiela obarczy się odpowiedzialnością za jego śmierć. Jednak jeśli ostrzeże występnego, a ten nie zmieni swojego postępowania, to będzie odpowiedzialny tylko za siebie.

Drugie czytanie pochodzi z Listu do Rzymian (Rz 13, 8-10) i podkreśla znaczenie miłości jako wypełnienia Prawa Bożego. Paweł mówi, że osoba, która miłuje drugiego człowieka, wypełnia wszystkie przykazania, takie jak “Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj.” Wszystkie te przykazania sprowadzają się do jednego nakazu: “Miłuj bliźniego swego jak siebie samego.” Miłość nie wyrządza krzywdy bliźniemu, dlatego jest doskonałym wypełnieniem Prawa Bożego.

Fragment Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 18, 15-20), dotyczy braterskiego upomnienia. Jezus naucza, że jeśli brat popełni grzech przeciwko tobie powinieneś najpierw pójść i upomnieć go w cztery oczy. Jeśli usłucha, udało się pozyskać brata. Jeśli nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego lub dwóch świadków. Jeśli mimo to nie usłucha, donieś sprawę Kościołowi. Jezus podkreśla również moc modlitwy w Jego imieniu oraz obecność Boga wśród tych, którzy zebrani są w Jego imieniu.

Krótka nauka na dziś

Dzisiejsze czytania przypominają nam, że mamy obowiązek troszczyć się o innych i działać z miłością. Upominajmy grzeszników w duchu miłości, bo troska o innych jest naszym zadaniem. Miłość do bliźniego jest kluczem do wypełnienia Prawa Bożego. Jezus uczy nas rozwiązywania konfliktów z miłością i szacunkiem. Wszystkie te nauki przypominają nam, że miłość jest sercem naszej wiary. Niech to przypomnienie pomaga nam być bardziej życzliwymi i wspierać się nawzajem w naszej duchowej podróży.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram