1. czytanie (Dz 18, 23-28)

Działalność Apollosa

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Paweł zabawił w Antiochii pewien czas i wyruszył, aby obejść kolejno krainę galacką i Frygię, umacniając wszystkich uczniów.

Pewien Żyd, imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, człowiek uczony i znający świetnie Pisma, przybył do Efezu. Znał on już drogę Pańską, przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko chrzest Janowy. Zaczął on odważnie przemawiać w synagodze. Gdy go Pryscylla i Akwila usłyszeli, zabrali go z sobą i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą.

A kiedy chciał wyruszyć do Achai, bracia napisali list do uczniów z poleceniem, aby go przyjęli. Gdy przybył, pomagał bardzo za łaską Bożą tym, co uwierzyli. Dzielnie uchylał twierdzenia Żydów, wykazując publicznie na podstawie Pism, że Jezus jest Mesjaszem.

Ewangelia (J 16, 23b-28)

Opuszczam świat i idę do Ojca

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.

Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię wam, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wy Mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga.

Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca».

Streszczenie Słowa

Z pierwszego czytania, z Dziejów Apostolskich, dowiadujemy się o postaci Apollosa, wykształconego i elokwentnego mówcy, który przybył do Efezu. Jego nauczanie o Jezusie, choć początkowo ograniczone jedynie do chrztu Janowego, zostaje wzbogacone dzięki Pryscylli i Akwili, którzy dokładniej wyjaśniają mu drogę Bożą. Po tym, Apollos z jeszcze większym zapałem pomagał wierzącym, skutecznie argumentując, że Jezus jest Mesjaszem. Ta historia pokazuje, jak ważne jest pogłębianie własnej wiedzy o wierze i gotowość do dzielenia się nią z innymi.

Ewangelia według św. Jana przedstawia słowa Jezusa, który mówi o modlitwie i prośbach w Jego imię. Jezus zapewnia, że Ojciec wysłucha takich próśb, co ma przynieść pełnię radości Jego uczniom. Podkreśla również osobistą relację między wierzącymi a Bogiem, która jest zbudowana na miłości i wierze w to, że Jezus wyszedł od Boga. Jezus wskazuje na swoje odejście do Ojca jako na moment otwarcia nowej drogi komunikacji z Bogiem poprzez modlitwę w Jego imię.

Krótka nauka na dziś

Nauka płynąca z tych czytań podkreśla znaczenie ciągłego dążenia do głębszego zrozumienia wiary i gotowości do korzystania z pomocy innych w tym procesie. Pokazuje także moc modlitwy w imię Jezusa, jako środka do budowania bliskiej relacji z Bogiem i doświadczania Jego miłości w naszym życiu.

Działalność Apollosa przypomina o konieczności ciągłego pogłębiania naszej wiedzy o wierze i otwartości na prowadzenie Ducha Świętego, aby móc skutecznie świadczyć o Chrystusie. Słowa Jezusa o modlitwie w Jego imię zachęcają do pełnego zaufania w miłości Boga do nas i do wykorzystania modlitwy jako drogi do łączności z Nim i doświadczania Jego obecności w naszym życiu.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram