Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 11.09.2023

Słowo na Dziś – 11.09.2023

1. czytanie (Kol 1, 24 – 2, 3)

Udział Pawła w misterium Chrystusa

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:

Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony dopełniam niedostatki udręk Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się z powodu zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa: mam wypełnić posłannictwo głoszenia słowa Bożego.

Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, została teraz objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was – nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka przedstawić jako doskonałego w Chrystusie. Po to właśnie się trudzę, walcząc Jego mocą, która potężnie działa we mnie.

Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o was, o tych, którzy są w Laodycei, i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mnie osobiście, aby ich serca doznały pokrzepienia, aby przez miłość wyuczeni, osiągnęli pełnię zrozumienia, w całym jego bogactwie, i głębsze poznanie tajemnicy Boga – Chrystusa. W Nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte.

Ewangelia (Łk 6, 6-11)

Uzdrowienie w szabat

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w Piśmie i faryzeusze śledzili Go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia Go.

On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: «Podnieś się i stań na środku!» Podniósł się i stanął.

Wtedy Jezus rzekł do nich: «Pytam was: Czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego, życie ocalić czy zniszczyć?»

I spojrzawszy dokoła po wszystkich, rzekł do niego: «Wyciągnij rękę!» Uczynił to, i jego ręka stała się znów zdrowa.

Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, jak mają postąpić wobec Jezusa.

Streszczenie Słowa

Pierwsze czytanie z Listu do Kolosan (Kol 1, 24 – 2, 3) mówi o zaangażowaniu Świętego Pawła w misterium Chrystusa. Paweł raduje się w swoich cierpieniach, widząc je jako wkład w dobro Ciała Chrystusowego jakim jest Kościół. Wyjaśnia, że jego posłannictwem jest głoszenie słowa Bożego, ujawnienie tajemnicy Chrystusa jako nadziei chwały, a także trudzenie się, aby każde serce osiągnęło pełne zrozumienie tej tajemnicy.

We fragmencie Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 6, 6-11) Jezus nauczał w synagodze w dniu szabatu. Uczonych w Piśmie i faryzeuszy obserwowali Go, aby znaleźć pretekst do oskarżenia Go. Jezus wiedząc o ich złych zamiarach uzdrowił człowieka z uschłą ręką w szabat. To spowodowało oburzenie faryzeuszów, którzy nie zrozumieli, że szabat jest dniem do czynienia dobra i ocalania życia.

Krótka nauka na dziś

Dzisiejsze czytania przypominają nam o głębi i tajemnicy wiary chrześcijańskiej. Święty Paweł zachęca nas do zrozumienia bogactwa chwały w Chrystusie, a Jezus w Ewangelii pokazuje, że miłość i dobroć powinny zawsze zwyciężać nad formalizmem i przesadnym przestrzeganiem przepisów. Bądźmy otwarci na tajemnice naszej wiary i praktykujmy miłość wobec innych zawsze dążąc do dobra i zbawienia.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram