Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 12.03.2024

Słowo na Dziś – 12.03.2024

1. czytanie (Ez 47, 1-9. 12)

Woda wypływająca ze świątyni niesie życie

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie anioł z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była zwrócona ku wschodowi; a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną, i poza murami powiódł mnie do bramy zewnętrznej, zwróconej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni, na południe od ołtarza.

Potem poprowadził mnie ów mąż w kierunku wschodnim; miał on w ręku pręt mierniczy, odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę; woda sięgała aż do kostek. Następnie znów odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę: sięgała aż do kolan; i znów odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść: sięgała aż do bioder; i znów odmierzył jeszcze tysiąc łokci: był tam już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż woda była za głęboka, była to woda do pływania, rzeka, której nie można było przejść. Potem rzekł do mnie: «Czy widziałeś to, synu człowieczy?». I poprowadził mnie z powrotem wzdłuż rzeki.

Gdy się odwróciłem, oto po obu stronach na brzegu rzeki znajdowało się wiele drzew. A on rzekł do mnie: «Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostaną przy życiu: będzie tam też niezliczona ilość ryb, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione.

A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują; każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo».

Ewangelia (J 5, 1-16)

Uzdrowienie paralityka w sadzawce Betesda

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy.

W Jerozolimie zaś jest przy Owczej Bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych.

Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: «Czy chcesz wyzdrowieć?».

Odpowiedział Mu chory: «Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną».

Rzekł do niego Jezus: «Wstań, weź swoje nosze i chodź!». Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził.

Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: «Dziś jest szabat, nie wolno ci dźwigać twoich noszy».

On im odpowiedział: «Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje nosze i chodź». Pytali go więc: «Cóż to za człowiek ci powiedział: Weź i chodź?». Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim On jest; albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu.

Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: «Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło». Człowiek ów odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że czynił takie rzeczy w szabat.

Streszczenie Słowa

Czytania na dzisiaj przynoszą nam przesłanie o uzdrawiającej mocy Boga, która przemienia życie i przywraca nadzieję.

W pierwszym czytaniu z Księgi proroka Ezechiela przedstawiona jest wizja wody wypływającej ze świątyni, która niesie życie i uzdrowienie wszystkiemu, do czego dotrze. Woda ta, symbolizująca obecność i moc Bożą, przemienia pustynię w miejsce pełne życia, gdzie drzewa owocowe rosną i dają plony przez cały rok. Ta obietnica odnowy i życia płynie prosto z serca Bożej obecności i wskazuje na wszechmocnego Boga, który jest źródłem wszelkiego życia i uzdrowienia.

Ewangelia według Świętego Jana opisuje cudowne uzdrowienie paralityka przez Jezusa przy sadzawce Betesda. Ta historia ukazuje Jezusa jako tego, który przynosi uzdrowienie i pełnię życia, nawet tam, gdzie wydaje się, że nie ma już nadziei. Wskazuje na to, że Jezus nie jest ograniczony przez ludzkie przekonania czy religijne przepisy, ale działa z miłości, aby przywrócić ludziom zdrowie i godność. Uzdrowienie paralityka jest również przypomnieniem, że Bóg pragnie naszego dobra i jest gotów interweniować w naszym życiu w sposób cudowny.

Krótka nauka na dziś

Te czytania uczą nas, że Bóg jest źródłem życia i uzdrowienia. Jego miłość i moc są w stanie przemienić nawet najbardziej bezpłodne obszary naszego życia w miejsca pełne życia i płodności. Zachęcają nas do otwarcia się na tę uzdrawiającą obecność Boga w naszym życiu i do zaufania, że On jest w stanie przywrócić nadzieję i radość, nawet w najtrudniejszych okolicznościach.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: Uzdrowienie i życie, które Bóg oferuje, przekraczają nasze ograniczenia i oczekiwania, zapraszając nas do głębszego zaufania Jego miłości i mocy, która przemienia i przywraca pełnię życia.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram