1. czytanie (Mdr 7, 7-14)

Mądrość cenniejsza niż bogactwa

Czytanie z Księgi Mądrości

Modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem i przyszedł na mnie duch Mądrości. Przeniosłem ją nad berła i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. Nie porównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej ma wartość błota.

Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo nie zna snu blask od niej bijący. A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku. Ucieszyłem się ze wszystkich, bo wiodła je Mądrość, a nie wiedziałem, że ona jest ich rodzicielką.

Rzetelnie poznałem, bez zazdrości przekazuję i nie chowam dla siebie jej bogactwa. Jest bowiem dla ludzi skarbem nieprzebranym: ci, którzy go zdobyli, przyjaźń sobie Bożą zjednali, podtrzymani darami, co biorą początek z karności.

Ewangelia (Mk 16, 15-20)

Idźcie na cały świat

Słowa Ewangelii według św. Marka

Jezus ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: “Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.

Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie”.

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Streszczenie Słowa

Pierwsze czytanie z Księgi Mądrości podkreśla wartość mądrości ponad wszystkie materialne bogactwa. Autor opisuje mądrość jako coś cenniejszego niż złoto, srebro czy nawet zdrowie i piękno. Mądrość jest przedstawiona jako źródło prawdziwego światła, które prowadzi do wszelkiego dobra i bogactwa. Celem autora jest pokazanie, że mądrość przynosi nie tylko zrozumienie, ale także bogactwa duchowe i materialne, które są prawdziwie wartościowe w życiu człowieka.

Ewangelia według św. Marka mówi o misji apostołów, aby głosić Ewangelię na całym świecie. Jezus nakazuje im iść i nauczać wszystkie narody, obiecując, że ci, którzy uwierzą, będą świadkami cudów. Podkreśla, że wiara w Jego słowa przyniesie zbawienie, a brak wiary – potępienie. Apostołowie, posłuszni temu wezwaniu, podróżują, głosząc dobrą nowinę i doświadczając Bożego współdziałania poprzez cuda, które potwierdzają ich nauczanie.

Krótka nauka na dziś

Znajdź prawdziwą mądrość w Bogu, która prowadzi do głębokiego zrozumienia i duchowego bogactwa. Głoście Ewangelię z odwagą, ufając, że Bóg potwierdzi wasze słowa poprzez znaki i cuda.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram