Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 13.02.2024

Słowo na Dziś – 13.02.2024

1. czytanie (Jk 1, 12-18)

Bóg nikogo nie kusi do złego

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła

Błogosławiony mąż, który oprze się pokusie: gdy zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują.

Kto doznaje pokusy, niech nie mówi: «Bóg mnie kusi». Bóg bowiem ani nie podlega pokusie do zła, ani też nikogo nie kusi. To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. Nie dajcie się zwodzić, bracia moi umiłowani!

Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.

Ewangelia (Mk 8, 14-21)

Strzeżcie się kwasu faryzeuszów

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Uczniowie Jezusa zapomnieli zabrać chleby i tylko jeden chleb mieli z sobą w łodzi. Wtedy im przykazał: Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda!»

A oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chlebów. Jezus zauważył to i rzekł do nich: «Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chlebów? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiałe są wasze umysły? Mając oczy, nie widzicie; mając uszy, nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy?»

Odpowiedzieli Mu: «Dwanaście».

«A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułomków?»

Odpowiedzieli: «Siedem».

I rzekł im: «Jeszcze nie rozumiecie?»

Streszczenie Słowa

Dzisiejsze czytania z Pisma Świętego koncentrują się na tematach pokusy, wiary i zrozumienia Bożych działań.

Pierwsze czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła mówi o wytrwałości w obliczu pokusy. Jakub podkreśla, że Bóg nie jest źródłem pokusy, lecz pożądliwość każdego człowieka prowadzi do grzechu i śmierci. Podkreśla, że każde dobro pochodzi od Boga, który zrodził nas przez słowo prawdy. To czytanie przypomina, że choć pokusy są częścią ludzkiego życia, to wytrwałość w ich przezwyciężaniu jest błogosławiona, a prawdziwe dobro pochodzi od Boga.

Ewangelia według św. Marka opowiada o rozmowie Jezusa z uczniami dotyczącej „kwasu faryzeuszów i Heroda”. Uczniowie nie rozumieją, że Jezus mówi metaforycznie i martwią się brakiem chleba. Jezus wykorzystuje tę sytuację, aby nauczyć ich o głębszym znaczeniu Jego cudów związanych z rozmnożeniem chleba. To czytanie ukazuje, jak łatwo jest skupić się na materialnych potrzebach, zapominając o duchowym wymiarze i głębszym znaczeniu nauk Jezusa.

Krótka nauka na dziś

Podsumowując, pierwsze czytanie uczy nas o wytrwałości w obliczu pokusy i o tym, że prawdziwe dobro pochodzi od Boga. Ewangelia natomiast przypomina, że zrozumienie nauk Jezusa wymaga wiary i duchowego zrozumienia, a nie tylko materialnego pojmowania rzeczywistości.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: Oprzyj się pokusom z wiarą w Bożą prawdę i szukaj głębszego zrozumienia Jego słów i działań, a nie tylko materialnego aspektu życia.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram