Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 13.09.2023

Słowo na Dziś – 13.09.2023

1. czytanie (Kol 3, 1-11)

Nowe życie w Chrystusie

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.

Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

Zadajcie więc śmierć temu, co przyziemne w członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Z ich powodu nadchodzi gniew Boży na synów buntu. I wy niegdyś tak postępowaliście, kiedy tym żyliście. A teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę wychodzącą z ust waszych.

Nie okłamujcie się nawzajem, bo zwlekliście z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekliście nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, na obraz Tego, który go stworzył. A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus.

Ewangelia (Łk 6, 20-26)

Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:

«Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.

Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.

Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.

Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.

Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.

Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.

Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom».

Streszczenie Słowa

Pierwsze czytanie z Listu do Kolosan (Kol 3, 1-11) zachęca nas do dążenia do życia w Chrystusie. Paweł podkreśla, że powinniśmy skoncentrować się na duchowych wartościach i nieczystości ziemskiego życia powinniśmy odrzucić. Nawołuje nas do wyzbycia się grzechów, takich jak gniew czy chciwość. Mówi, że w Chrystusie wszyscy stają się nowymi stworzeniami, a różnice etniczne i społeczne przestają mieć znaczenie.

W drugim czytaniu, z Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 6, 20-26), Jezus przekazuje nauki na temat błogosławieństwa i niedoli. Mówi, że błogosławieni są ci, którzy są ubodzy, głodni, płaczący i prześladowani za wiarę, ponieważ należy do nich Królestwo Boże. Jednak przestrzega również tych, którzy żyją w dostatku i wynoszą siebie nad innych, że będą mieli swoje niedole.

Krótka nauka na dziś

Dzisiejsze czytania przypominają nam o konieczności skoncentrowania się na duchowych wartościach, miłości bliźniego i pokorze. Pokazują, że prawdziwe bogactwo i błogosławieństwo nie zależą od dóbr materialnych, ale od naszej relacji z Bogiem i naszym postępowaniem wobec innych ludzi.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram