Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 15.02.2024

Słowo na Dziś – 15.02.2024

1. czytanie (Pwt 30, 15-20)

Wierność i grzech, życie i śmierć

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz powiedział do ludu:

«Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, zachowywać Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść.

Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon cudzym bogom, służąc im – oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu.

Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi».

Ewangelia (Łk 9, 22-25)

Kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?»

Streszczenie Słowa

Dzisiejsze czytania z Pisma Świętego przedstawiają tematy wyboru między życiem a śmiercią, a także poświęcenia i naśladowania Chrystusa.

Pierwsze czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa zawiera słowa Mojżesza skierowane do Izraelitów. Stawia przed nimi wybór między życiem a śmiercią, błogosławieństwem a przekleństwem. Nakazuje im miłować Pana, Boga swego, i chodzić Jego drogami. To czytanie podkreśla, że posłuszeństwo wobec Boga i przestrzeganie Jego przykazań prowadzi do życia i błogosławieństwa. Natomiast odwrócenie się od Boga i służenie innym bogom prowadzi do śmierci i zguby.

Ewangelia według św. Łukasza opisuje nauczanie Jezusa o konieczności przyjęcia trudów i poświęceń. Jezus mówi, że musi wiele wycierpieć, zostać odrzucony i zabity, ale zmartwychwstanie. Nakłania uczniów do zaparcia się siebie, codziennego dźwigania krzyża i naśladowania Go. Jezus podkreśla, że prawdziwe życie wymaga poświęcenia i że próba zachowania życia dla siebie samych prowadzi do jego utraty, natomiast strata życia z powodu Chrystusa daje prawdziwe życie.

Krótka nauka na dziś

Podsumowując, pierwsze czytanie przypomina o konieczności wyboru między życiem a śmiercią przez posłuszeństwo Bogu, a Ewangelia uczy o wartości poświęcenia i naśladowania Jezusa, nawet jeśli wymaga to trudnych decyzji i wyrzeczeń.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: Wybieraj życie poprzez wierność Bogu i bądź gotów na poświęcenie oraz naśladowanie Chrystusa, aby zyskać prawdziwe życie.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram