1 czytanie (Dz 6, 8-15)

Święty Szczepan przed Sanhedrynem

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu.

Niektórzy zaś z synagogi, zwanej synagogą Wyzwoleńców oraz Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, przystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał.

Podstawili więc ludzi, którzy zeznali: «Słyszeliśmy, jak on wypowiadał bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu». W ten sposób podburzyli lud, starszych i uczonych w Piśmie. Przybiegli, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedryn.

Tam postawili fałszywych świadków, którzy zeznali: «Ten człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko Prawu. Bo słyszeliśmy, jak mówił, że Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i pozmienia zwyczaje, które nam Mojżesz przekazał».

A wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali się mu uważnie i zobaczyli twarz jego, podobną do oblicza anioła.

Ewangelia (J 6, 22-29)

Troszczcie się o pokarm, który trwa na wieki

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Nazajutrz po rozmnożeniu chlebów lud, stojący po drugiej stronie jeziora spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły od Tyberiady inne łodzie.

A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przybyłeś?».

W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec».

Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?».

Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: «Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał».

Streszczenie Słowa

W pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich opowiadana jest historia Świętego Szczepana, który pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wśród ludu. Jego działalność wywołała sprzeciw wśród niektórych członków synagog, którzy nie mogli dorównać mu mądrością i Duchem. W rezultacie, Szczepan został fałszywie oskarżony o bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu, co doprowadziło do jego przyprowadzenia przed Sanhedryn. Tam, przedstawiono fałszywych świadków, którzy zarzucali mu mówienie przeciwko świętemu miejscu i Prawu. Mimo fałszywych oskarżeń, oblicze Szczepana było podobne do oblicza anioła, co świadczy o jego świętości i bliskości z Bogiem.

Ewangelia według Świętego Jana opisuje scenę, w której ludzie szukają Jezusa po cudzie rozmnożenia chleba. Gdy Go odnajdują, Jezus wskazuje im, że ich zainteresowanie Nim wynika nie z wiary w znaki, ale z chęci zaspokojenia materialnych potrzeb. Nakłania ich, by szukali pokarmu, który trwa na życie wieczne, a który Syn Człowieczy jest w stanie dać. To Jezus został naznaczony przez Boga Ojca jako ten, który przynosi życie wieczne. Ludzie pytają wtedy, co mają robić, aby wykonywać dzieła Boga, na co Jezus odpowiada, że dziełem Boga jest wiara w Tego, którego On posłał.

Krótka nauka na dziś

Te czytania podkreślają znaczenie wiary i zaufania w Boga ponad materialne potrzeby. Historia Szczepana przypomina o wytrwałości w wierze pomimo przeciwności, a nauka Jezusa wskazuje na konieczność dążenia do duchowych wartości, które prowadzą do życia wiecznego.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram