1. czytanie (1 Krl 19, 19-21)

Powołanie Elizeusza

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz.

Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: «Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą».

On mu odpowiedział: «Idź i wracaj, bo po co ci to uczyniłem?»

Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył je na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie zabrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą.

Ewangelia (Mt 5, 33-37)

Zakaz przysięgania

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym.

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».

Streszczenie Słowa

Czytania dzisiejsze koncentrują się na tematyce powołania i odpowiedzialności wobec Bożego wezwania.

W pierwszym czytaniu z Pierwszej Księgi Królewskiej, spotykamy Elizeusza, który został powołany przez Eliasza do zostania prorokiem. Eliasz, podchodząc do Elizeusza, zarzuca na niego swój płaszcz, co symbolizuje przekazanie posłannictwa. Elizeusz, choć prosi o pozwolenie na pożegnanie się z rodziną, szybko spełnia zadanie i podąża za Eliaszem, porzucając swoje poprzednie życie. Reakcja Elizeusza ukazuje gotowość i całkowite oddanie się powołaniu, które otrzymał od Boga poprzez Eliasza.

W Ewangelii według św. Mateusza, Jezus naucza o odpowiedzialnym mówieniu i zachęca do unikania przysięg. Podkreśla, że prawdziwa mowa powinna być jasna i szczera – “tak” ma znaczyć “tak”, a “nie” – “nie”. Jezus ostrzega przed niepotrzebnym i lekkomyślnym używaniem przysięg, które mogą prowadzić do fałszywości i są odzwierciedleniem braku zaufania w proste i prawdziwe komunikowanie.

Krótka nauka na dziś

Jesteśmy wezwani, by odpowiedzieć na Boże powołanie z pełnym oddaniem i żyć w prawdzie, unikając niepotrzebnych przysięg i będąc wiernymi naszym słowom.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram