Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 15.09.2023

Słowo na Dziś – 15.09.2023

1. czytanie (Hbr 5, 7-9)

Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:

Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem, za swych dni doczesnych, zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości.

I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

Ewangelia (J 19, 25-27)

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Streszczenie Słowa

Pierwsze czytanie z Listu do Hebrajczyków (Hbr 5, 7-9) opisuje jak Chrystus będąc na ziemi z wielkim bólem i gorącymi prośbami zwracał się do Boga, aby został wybawiony od śmierci. Mimo że był Synem Bożym nauczył się posłuszeństwa poprzez swoje cierpienia. Gdy dokonał wszystkiego stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy Go słuchają.

We fragmencie Ewangelii według Świętego Jana (J 19, 25-27), Jezus na krzyżu widzi swoją Matkę Marię i ucznia, którego miłuje. Mówi do Matki, że uczeń ten stanie się dla Niej synem, a Maryja dla ucznia stanie się Matką. To jest moment, w którym Jezus powierza opiekę nad Matką swojemu ukochanemu uczniowi.

Krótka nauka na dziś

Dzisiejsze czytania ukazują nam Chrystusa jako sprawcę naszego zbawienia, który przez swoją uległość i posłuszeństwo aż do krzyża otwiera nam drogę do wiecznego życia. Również wskazują na Jezusa jako Syna, który troszczy się o Matkę i powierza uczniowi opiekę nad nią. To piękny przykład miłości i oddania.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram