Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 15.11.2023

Słowo na Dziś – 15.11.2023

1. czytanie (Mdr 6, 1-11)

Mądrość konieczna dla władców

Czytanie z Księgi Mądrości

Słuchajcie, królowie, i zrozumcie, nauczcie się, sędziowie ziemskich rubieży! Nakłońcie ucha, wy, co nad wieloma panujecie i chlubicie się mnogością narodów, bo od Pana otrzymaliście władzę, od Najwyższego panowanie: On zbada uczynki wasze i zamysły wasze rozsądzi. Będąc bowiem sługami Jego królestwa, nie sądziliście uczciwie ani prawa nie przestrzegaliście, ani nie poszliście za wolą Boga, przeto groźnie i rychło natrze On na was, będzie bowiem sąd nieubłagany nad panującymi.

Najmniejszy doznaje miłosiernego przebaczenia, ale mocarzy czeka mocne dochodzenie. Władca wszechrzeczy nie ulęknie się nikogo ani nie będzie zważał na wielkość. On bowiem stworzył małego i wielkiego i jednakowo o wszystkich się troszczy, ale możnym grozi surowe badanie.

Do was więc zwracam się, władcy, byście się nauczyli mądrości i nie upadli. Bo ci, co świętości święcie przestrzegają, dostąpią uświęcenia, a którzy się tego nauczyli, ci znajdą słowa obrony. Pożądajcie więc słów moich, pragnijcie, a znajdziecie naukę.

Ewangelia (Łk 17, 11-19)

Niewdzięczność uzdrowionych z trądu

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei.

Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» Na ten widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom!» A gdy szli, zostali oczyszczeni.

Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin.

Jezus zaś rzekł: «Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?» Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».

Streszczenie Słowa

W pierwszym czytaniu z Księgi Mądrości jest przekazywana nauka o znaczeniu mądrości, zwłaszcza dla władców i sędziów. Wskazuje się, że władza jest darem od Boga, ale wymaga uczciwego postępowania i posłuszeństwa wobec Bożej woli. W drugim czytaniu z Ewangelii według św. Łukasza podkreśla się niewdzięczność dziesięciu uzdrowionych trędowatych, z których tylko jeden, cudzoziemiec, wrócił i podziękował Jezusowi za uzdrowienie. Jezus podkreśla wagę wdzięczności i wiary w uzdrawiającą moc.

Krótka nauka na dziś

Z dzisiejszego pierwszego czytania wynika, że mądrość jest nieodzowna, szczególnie dla władców i sędziów, którzy powinni kierować się uczciwością i Bożą wolą w wykonywaniu swojej roli. Nauka z Ewangelii ukazuje wagę wdzięczności w naszych relacjach z Bogiem. Dziesięciu uzdrowionych trędowatych reprezentuje tych, którzy otrzymują Boże błogosławieństwo, ale tylko nieliczni wykazują wdzięczność za to, co otrzymują, co podkreśla znaczenie pokory i wiary w życiu duchowym.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram