Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 15.12.2023

Słowo na Dziś – 15.12.2023

1. czytanie (Iz 48, 17-19)

O, gdybyś zważał na me przykazania!

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Święty Izraela:

«Ja jestem Pan, twój Bóg, pouczający cię o tym, co pożyteczne, kierujący tobą na drodze, którą kroczysz. O, gdybyś zważał na me przykazania, stałby się pokój twój jak rzeka, a sprawiedliwość twoja jak morskie fale. Twoje potomstwo byłoby jak piasek, i jak jego ziarnka twoje latorośle. Nigdy nie usunięto by ani nie wymazano twego imienia sprzed mego oblicza!»

Ewangelia (Mt 11, 16-19)

Ci, którzy odrzucili Jana Chrzciciela, nie przyjmą Chrystusa

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do tłumów:

«Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przesiadujących na rynku dzieci, które głośno przymawiają swym rówieśnikom: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie zawodziliście”. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił, a oni mówią: „Zły duch go opętał”. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny».

Streszczenie Słowa

W Księdze Izajasza Bóg zachęca lud, aby zważał na Jego przykazania, obiecując pokój i błogosławieństwo dla tych, którzy będą postępować zgodnie z Jego drogą. Natomiast w Ewangelii Jezus krytykuje to pokolenie, które odrzuca zarówno Jana Chrzciciela, jak i samego siebie, bez względu na to, czy prorokował powściągliwość czy przyszedł, jedząc i pijąc. Jego słowa podkreślają trudność zadowolenia ludzi, bez względu na to, jak Bóg się objawia.

Krótka nauka na dziś

Z czytania z Księgi Izajasza wynika, że przestrzeganie przykazań Bożych jest drogą do pokoju i obfitości błogosławieństw. Ewangelia zachęca do otwartego serca na różne formy działania Bożego, zarówno te wymagające powściągliwości, jak i te pełne życia.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram