1. czytanie (Ez 17, 22-24)

Bóg wywyższa drzewo niskie

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Tak mówi Pan Bóg: «Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę, z najwyższych jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej.

Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda owoc, i stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi.

I wszystkie drzewa na polu poznają, że Ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię».

2. czytanie (2 Kor 5, 6-10)

Staramy się podobać Bogu

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Mając ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana.

Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.

Ewangelia (Mk 4, 26-34)

Przypowieść o ziarnku gorczycy

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus mówił do tłumów:

«Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo».

Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu».

W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

Streszczenie Słowa

Czytania dzisiejsze rzucają światło na Bożą moc transformacji i wzrostu, jak również na naszą odpowiedzialność w odpowiedzi na Boże wezwanie.

W pierwszym czytaniu z Księgi proroka Ezechiela, Bóg mówi o swojej zdolności do przemiany i wzrostu. Opowiada o wzięciu wierzchołka wysokiego cedru i zasadzeniu go na wysokiej górze Izraela, by stał się wspaniałym drzewem. Ta metafora ilustruje, jak Bóg podnosi to, co jest niskie, i poniża to, co wysokie, pokazując, że Jego działania mogą przekraczać ludzkie oczekiwania i ograniczenia.

W liście św. Pawła do Koryntian podkreślone jest, że nasze życie tutaj na ziemi jest jak pielgrzymka, a prawdziwy cel znajduje się w byciu z Panem. Paweł zachęca nas, byśmy starali się podobać Bogu zarówno obecnie, jak i w przyszłości, gdy staną przed sądem Chrystusa.

Ewangelia wg św. Marka przedstawia przypowieść o ziarnku gorczycy, które jest małe, ale rośnie na wielkie drzewo, dając schronienie ptakom. To przypowieść o królestwie Bożym, które z początkowo niepozornych początków rozwija się w coś wielkiego i znaczącego.

Krótka nauka na dziś

Zaufajmy, że Bóg może przekształcić nawet najmniejsze i najbardziej niepozorne rzeczy w coś wspaniałego. Nasze zadanie to służyć i odpowiadać na Jego wezwania z wiernością i odwagą, czerpiąc siłę z wiary i nadziei na Jego obietnicach.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram