Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 16.09.2023

Słowo na Dziś – 16.09.2023

1. czytanie (1 Tm 1, 15-17)

Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Nauka to godna wiary i zasługująca na całkowite uznanie, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą na życie wieczne.

A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu – cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

Ewangelia (Łk 6, 43-49)

Dobre i złe drzewo. Dobra i zła budowa

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta.

Czemu to wzywacie Mnie: „Panie, Panie!”, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do Mnie, słucha słów moich i wypełnia je.

Podobny jest do człowieka, który buduje dom: wkopał się głęboko i fundament założył na skale. Gdy przyszła powódź, wezbrana rzeka uderzyła w ten dom, ale nie zdołała go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany.

Lecz ten, kto usłyszał, a nie wypełnił, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy rzeka uderzyła w niego, od razu runął, a ruina owego domu była wielka».

Streszczenie Słowa

Pierwsze czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła do Tymoteusza (1 Tm 1, 15-17) mówi o miłosierdziu Chrystusa, który przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Paweł podkreśla, że sam jest grzesznikiem, ale został objęty miłosierdziem Bożym jako pierwszy, aby pokazać innym, że również mogą znaleźć zbawienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Tekst zamyka uwielbieniem Boga jako Króla wieków.

We fragmencie Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 6, 43-49), Jezus naucza o poznawaniu ludzi po ich owocach. Mówi, że dobre drzewo przynosi dobre owoce, a złe drzewo przynosi złe owoce. Następnie przypisuje to zrozumienie do słów i czynów ludzi. Osoby, które słuchają i wypełniają Jego nauki są podobne do tych, którzy budują dom na skale, trwającym fundamentem. Natomiast ci, którzy słuchają, ale nie wypełniają są jak ci, którzy budują dom na ziemi bez fundamentu, który runie podczas próby.

Krótka nauka na dziś

Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników przez miłosierdzie. Nasze słowa i czyny odzwierciedlają nasze przekonania, dlatego ważne jest wypełnianie nauk Chrystusa w praktyce. Nasza wiara w Jezusa powinna być fundamentem trwałego życia duchowego.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram