Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 16.12.2023

Słowo na Dziś – 16.12.2023

1. czytanie (Syr 48, 1-4. 9-11)

Eliasz przyjdzie powtórnie

Czytanie z Mądrości Syracha

Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. On głód na nich sprowadził, a swoją gorliwością zmniejszył ich liczbę. Słowem Pańskim zamknął niebo, z niego również trzy razy sprowadził ogień.

Jakże wsławiony jesteś, Eliaszu, przez swoje cuda i któż się może pochwalić, że do ciebie jest podobny? Ty, który zostałeś wzięty w wirze ognia, na wozie zaprzężonym w ogniste rumaki. O tobie napisano w karceniach dotyczących przyszłości, że masz uśmierzyć gniew, zanim zapłonie, by zwrócić serce ojca do syna i pokolenia Jakuba odnowić.

Szczęśliwi, którzy cię widzieli, i ci, którzy w miłości posnęli, albowiem i my na pewno żyć będziemy.

Ewangelia (Mt 17, 10-13)

Eliasz już przyszedł, a nie poznali go

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa:

«Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?» on odparł: «Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć». Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.

Streszczenie Słowa

W czytaniu z Księgi Mądrości Syracha opisano chwałę proroka Eliasza, który swym gorliwym działaniem przyniósł cuda i został wzięty w wirze ognia. Ewangelia według Mateusza przedstawia Jezusa komentującego pytanie uczniów dotyczące roli Eliasza. Jezus wskazał, że Jan Chrzciciel był zapowiadanym Eliaszem, lecz ludzie go nie rozpoznali.

Krótka nauka na dziś

Nauką płynącą z dzisiejszych czytań jest przypomnienie o nierozpoznawalności Bożych posłańców przez ludzi. Chociaż prorok Eliasz i Jan Chrzciciel przynieśli Boże orędzie, ich misje nie zawsze były zrozumiane przez ludzi swojej epoki. To przypomnienie o potrzebie otwartości i uważności na Boże działanie.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram