1. czytanie (1 Krl 21, 17-29)

Doprowadziłeś do grzechu Izraela

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

Po śmierci Nabota Pan skierował słowo do Eliasza z Tiszbe: «Wstań i zejdź na spotkanie Achaba, króla izraelskiego. Jest on właśnie w Samarii, w winnicy Nabota, do której zszedł, aby wziąć ją w posiadanie. I powiesz mu: Tak mówi Pan: Czyż nie dokonałeś mordu, a nadto zagrabiłeś winnicę? Potem powiesz mu: Tak mówi Pan: Tam, gdzie psy wylizały krew Nabota, będą lizały psy również i twoją krew». Achab odpowiedział na to Eliaszowi: «Już znalazłeś mnie, mój wrogu».

Wówczas Eliasz rzekł: «Znalazłem, bo zaprzedałeś się, żeby czynić to, co jest złe w oczach Pana. Oto Ja sprowadzę na ciebie nieszczęście, gdyż wymiotę i wytępię z domu Achaba nawet malca, niewolnika i wolnego w Izraelu, i postąpię z twoim rodem, jak z rodem Jeroboama, syna Nebata, i jak z rodem Baszy, syna Achiasza, za to, że Mnie pobudziłeś do gniewu i ponadto doprowadziłeś do grzechu Izraela.

Również i o Izebel tak mówi Pan: Psy będą żarły Izebel pod murem Jizreel. Zmarłego z rodu Achaba w mieście będą żarły psy, a zmarłego w polu będą żarły ptaki podniebne».

Naprawdę nie było nikogo, kto by tak, jak Achab, zaprzedał się, aby czynić to, co jest złe w oczach Pana. Albowiem do tego skłoniła go jego żona, Izebel. Bardzo haniebnie postępował, służąc bożkom; zupełnie tak, jak to czynili Amoryci, których Pan wydziedziczył na rzecz Izraelitów.

Kiedy Achab usłyszał te słowa, rozdarł szaty i włożył wór na ciało oraz pościł. Kładł się też spać w worze i chodził powoli. Wtedy Pan skierował słowo do Eliasza z Tiszbe: «Zapewne zobaczyłeś, że Achab upokorzył się przede Mną? Dlatego że upokorzył się przede Mną, nie sprowadzę niedoli za jego życia. Niedolę sprowadzę na jego ród za życia jego syna».

Ewangelia (Mt 5, 43-48)

Miłujcie waszych nieprzyjaciół

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.

A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

Streszczenie Słowa

Dzisiejsze czytania ukazują nam dwa różne aspekty: reakcję Boga na grzech Achaba oraz nauczanie Jezusa dotyczące miłości wobec nieprzyjaciół.

Pierwsze czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej przedstawia konsekwencje grzechu króla Achaba, który po zamordowaniu Nabota chciał przejąć jego winnicę. Eliasz, prorok wysłany przez Boga, przepowiada Achabowi surowe kary za jego grzechy: zarówno on, jak i jego rodzina, zostaną dotknięci nieszczęściem. To pokazuje, że Bóg nie pozostaje obojętny wobec grzechu i nieprawości, zwłaszcza gdy dotyczą one wykorzystywania władzy i krzywdzenia innych. Wskazuje również na rolę Izebel, żony Achaba, która miała istotny udział w prowadzeniu go na drogę grzechu i oddalenia się od Boga.

W Ewangelii według św. Mateusza Jezus naucza swoich uczniów, że chrześcijanie powinni kochać swoich nieprzyjaciół i modlić się za tych, którzy ich prześladują. Jest to wyzwanie do miłości bez warunków, która jest podobna do miłości Ojca niebieskiego, który okazuje dobro zarówno sprawiedliwym, jak i niesprawiedliwym. Jezus wzywa swoich uczniów do doskonałości miłości, która nie jest ograniczona do osób przyjaznych, ale obejmuje także tych, którzy nas obrażają i prześladują.

Krótka nauka na dziś

Dzisiejsze czytania ukazują nam Bożą sprawiedliwość wobec grzechów oraz wezwanie Jezusa do praktykowania miłości bezwarunkowej wobec wszystkich, nawet wobec tych, którzy nas prześladują. To przypomnienie o konsekwencjach grzechu i o mocy miłości jako drogi do zbawienia.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram