Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 19.03.2024

Słowo na Dziś – 19.03.2024

1. czytanie (2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16)

Pan Bóg da Jemu tron Jego praojca, Dawida

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela

Pan skierował do Natana następujące słowa: «Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: „Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem.

Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki”».

2. czytanie (Rz 4, 13. 16-18. 22)

Wbrew nadziei uwierzył nadziei

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Nie od wypełniania Prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od sprawiedliwości uzyskanej przez wiarę. Dlatego dziedzictwo przypada dzięki wierze, aby było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała niewzruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa opierającego się na Prawie, ale i dla tego, które żyje dzięki wierze Abrahama. On to jest ojcem nas wszystkich – jak jest napisane: «Uczyniłem cię ojcem wielu narodów» – przed obliczem Boga. Jemu on uwierzył jako Temu, który ożywia umarłych i powołuje do istnienia to, co nie istnieje.

On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się «ojcem wielu narodów» zgodnie z tym, co było powiedziane: «Takie będzie twoje potomstwo». Dlatego też policzono mu to za sprawiedliwość.

Ewangelia (Mt 1, 16. 18-21. 24a)

Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.

Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański.

Streszczenie Słowa

Czytania na dzisiaj ukazują wspaniałą harmonię Bożego planu zbawienia, który rozgrywa się na przestrzeni historii, od czasów Abrahama, poprzez Dawida, aż po narodziny Jezusa Chrystusa.

Pierwsze czytanie z Drugiej Księgi Samuela przynosi proroctwo przekazane Dawidowi przez proroka Natana. Bóg obiecuje Dawidowi, że wzbudzi po nim potomka, który zbuduje dom na cześć Bożą, a Jego królestwo będzie trwać na wieki. Ten potomek, którym jest Jezus Chrystus, jest wypełnieniem Bożego przymierza i obietnic danych Dawidowi. Tekst ten podkreśla wieczność i niezmienność Bożego planu zbawienia, który zostaje zrealizowany w Chrystusie.

Drugie czytanie z Listu do Rzymian prezentuje postać Abrahama jako przykład wiary i zaufania Bogu. Święty Paweł podkreśla, że Abraham uwierzył Bogu, mimo braku ludzkiej nadziei, i został uznany za sprawiedliwego dzięki swojej wierze. Paweł wyjaśnia, że dziedzictwo, które Bóg obiecał Abrahamowi, przynależy wszystkim, którzy dzielą jego wiarę, niezależnie od przynależności etnicznej czy przestrzegania Prawa.

Ewangelia według Świętego Mateusza opowiada o narodzinach Jezusa, wskazując na Józefa, męża Maryi, jako legalnego ojca Jezusa, co potwierdza mesjańskie pochodzenie Jezusa z rodu Dawida. Scena zwiastowania Józefowi ukazuje, że poczęcie Jezusa przez Ducha Świętego jest częścią Bożego planu zbawienia. Józef, będąc sprawiedliwym człowiekiem, spełnia wolę Bożą, przyjmując Maryję i stając się opiekunem Jezusa.

Krótka nauka na dziś

Te czytania uczą nas o ciągłości i spójności Bożego planu zbawienia, który zaczyna się od Abrahama, przez Dawida, aż do Jezusa. Wskazują na to, że Boże obietnice są wiarygodne i że zbawienie przychodzi przez wiarę i posłuszeństwo wobec Bożego wezwania.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: Boży plan zbawienia, który rozpoczął się w Abrahama i kontynuowany był w Dawidzie, znajduje swoje wypełnienie w Jezusie Chrystusie, który przez swoje narodzenie, życie, śmierć i zmartwychwstanie otwiera drogę do zbawienia dla wszystkich, którzy wierzą.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram