Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 20.09.2023

Słowo na Dziś – 20.09.2023

1. czytanie (1 Tm 3, 14-16)

Chrystus, wielka tajemnica pobożności

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najdroższy:

Piszę ci to wszystko, spodziewając się przybyć do ciebie możliwie szybko. Gdybym zaś się opóźniał, piszę, byś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy.

A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, usprawiedliwiony został w Duchu, ukazał się aniołom, ogłoszony został poganom, znalazł wiarę w świecie, wzięty został w chwale.

Ewangelia (Łk 7, 31-35)

Duch przekory przeszkodą w przyjęciu królestwa Bożego

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do tłumów:

«Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przymawiają jedne drugim: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie płakaliście”.

Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel: nie jadł chleba i nie pił wina; a wy mówicie: „Zły duch go opętał”. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; a wy mówicie: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność».

Streszczenie Słowa

W Pierwszym Liście do Tymoteusza, Paweł podkreśla tajemnicę pobożności, mówiąc o Kościele jako domu Boga, który jest filarem i podporą prawdy. To miejsce, gdzie objawia się tajemnica Chrystusa, który ukazuje się w Duchu Świętym i jest ogłaszany światu, przynosząc wiarę. W Ewangelii według św. Łukasza, Jezus porównuje pokolenie do dzieci, które nigdy nie są zadowolone, niezależnie od tego, jakie działania podejmują inni. Przekazuje, że zarówno Jan Chrzciciel, który w swoim ascetycznym stylu życia nie był przyjęty, jak i Syn Człowieczy, który uczestniczył w posiłkach, spotykają opór i niezrozumienie ze strony ludzi. Ostatecznie, Jezus podkreśla mądrość Bożą i jej słuszność, którą niektórzy doceniają, podczas gdy inni pozostają uprzedzeni.

Krótka nauka na dziś

Nauka płynąca z dzisiejszych czytań to zrozumienie, że tajemnica pobożności i Boża mądrość często są niedoceniane lub niewłaściwie zrozumiane przez ludzi. Kościół jest miejscem, gdzie tajemnica Chrystusa objawia się i to jest filarem prawdy. Jezus ostrzega nas, abyśmy nie byli podobni do dzieci przesiadujących na rynku, które zawsze znajdą coś do narzekania. Powinniśmy otwarcie przyjmować i doceniać Bożą mądrość, nawet jeśli nie zawsze jest zrozumiana przez świat, a także widzieć w niej źródło prawdy i życia.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram