Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 20.12.2023

Słowo na Dziś – 20.12.2023

1. czytanie (Iz 7, 10-14)

Panna pocznie i porodzi Syna

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Pan przemówił do Achaza tymi słowami: «Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze!»

Lecz Achaz odpowiedział: «Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę».

Wtedy rzekł Izajasz: «Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam uprzykrzać się ludziom, iż uprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel».

Ewangelia (Łk 1, 26-38)

Maryja pocznie i porodzi Syna

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja.

Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».

Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»

Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».

Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego».

Wtedy odszedł od Niej Anioł.

Streszczenie Słowa

1. Czytanie z Księgi proroka Izajasza (Iz 7, 10-14): Król Achaz odmawia prośby o znak od Boga, ale prorok Izajasz przekazuje, że Pan sam da znak: Panna pocznie i porodzi Syna, a Jego imię będzie Emmanuel, co oznacza “Bóg z nami”.

2. Ewangelia według Świętego Łukasza (Łk 1, 26-38): Anioł Gabriel zjawia się u Maryi z Nazaretu, zwiastując, że Bóg wybrał ją do tego, by stać się Matką Jezusa, który będzie wielki i nazwany Synem Najwyższego. Maryja, będąc dziewicą, pyta, jak to się stanie, a Anioł wyjaśnia, że Duch Święty zstąpi na nią, a moc Najwyższego ją osłoni. Maryja, wyrażając pełne posłuszeństwo, zgadza się na Boży plan.

Krótka nauka na dziś

Dzisiejsze czytania opowiadają o nadzwyczajnych narodzinach zwiastowanych przez Boga. Achazowi przewidziano narodziny dziecka jako znak Bożego zbawienia, a Maryi z Nazaretu zwiastowano narodziny Jezusa, Syna Bożego, poprzez cudowne poczęcie za sprawą Ducha Świętego. W obu przypadkach ludzie zaakceptowali i poddali się Bożemu planowi z ufnością i posłuszeństwem.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram