Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 21.02.2024

Słowo na Dziś – 21.02.2024

1. czytanie (Jon 3, 1-10)

Nawrócenie sprowadza miłosierdzie Boże

Czytanie z Księgi proroka Jonasza

Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: «Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam». Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan.

Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: «Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona».

I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i przyoblekli się w wory od najstarszego do najmłodszego. Doszła ta sprawa do króla Niniwy. Powstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, przyoblókł się w wór i usiadł na popiele. Z rozkazu króla i jego dostojników zarządzono i ogłoszono w Niniwie, co następuje:

«Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie piją. Ludzie i zwierzęta niech przyobleką się w wory. Niech żarliwie wołają do Boga! Niechaj każdy odwróci się od swojego złego postępowania i od nieprawości, którą popełnia swoimi rękami. Kto wie, może się zwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu, i nie zginiemy?»

Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.

Ewangelia (Łk 11, 29-32)

Znak proroka Jonasza: śmierć i zmartwychwstanie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.

Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.

Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

Streszczenie Słowa

Dzisiejsze czytania z Pisma Świętego podkreślają tematy nawrócenia i odpowiedzi na wezwanie Boże.

Pierwsze czytanie z Księgi proroka Jonasza opowiada o misji Jonasza w Niniwie. Bóg ponownie wzywa Jonasza, aby poszedł do Niniwy i przekazał Boże ostrzeżenie. Tym razem Jonasz posłusznie idzie do miasta i głosi, że w ciągu czterdziestu dni Niniwa zostanie zburzona. Mieszkańcy Niniwy, włącznie z ich królem, reagują na jego wezwanie, nawracają się, poścą i zakładają wory jako znak pokuty. Bóg, widząc ich szczere nawrócenie, odstępuje od swojego gniewu i nie niszczy miasta. To czytanie pokazuje, jak wielka jest moc nawrócenia i Bożego miłosierdzia.

Ewangelia według św. Łukasza przedstawia nauczanie Jezusa o znaku Jonasza. Kiedy tłumy domagają się znaku, Jezus mówi, że jedyne, co otrzymają, to „znak Jonasza”. Podobnie jak Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak Jezus jest znakiem dla swojego pokolenia. Mówi także o królowej z południa i mieszkańcach Niniwy, którzy w przyszłości staną jako świadkowie potępiający współczesne Jezusowi pokolenie za ich brak odpowiedzi na Jego wezwanie. To czytanie podkreśla, że prawdziwe znaczenie znaków i cudów polega na wezwaniu do nawrócenia i wiary.

Krótka nauka na dziś

Podsumowując, oba czytania koncentrują się na ważności odpowiedzi na Boże wezwanie do nawrócenia. Pierwsze czytanie pokazuje, jak nawrócenie może odmienić losy miasta, a Ewangelia wskazuje na konieczność odpowiedzi na wezwanie Jezusa do nawrócenia i wiary.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: Odpowiadaj na Boże wezwanie do nawrócenia z pokorą i wiarą, ponieważ to jest droga do uzyskania Bożego miłosierdzia i uniknięcia zguby.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram