Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 21.09.2023

Słowo na Dziś – 21.09.2023

1. czytanie (Iz 49, 1-6)

Ustanowię cię światłością dla pogan

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Wyspy, posłuchajcie Mnie! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał Mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki Mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. I rzekł mi: «Tyś Sługą moim, w tobie się rozsławię».

Ja zaś mówiłem: «Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą».

A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela.

I rzekł mi: «To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi».

Ewangelia (Mt 9, 9-13)

Pójdź za Mną! A on wstał i poszedł za Nim

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on wstał i poszedł za Nim.

Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?»

On, usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

Streszczenie słowa

Pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasza opowiada o proroku wybranym przez Boga, który ma misję nawrócenia ludu Izraela i ma stać się światłością dla pogan. Prorok jest wyznaczony przez Boga i zostaje przekształcony w narzędzie Jego zbawienia dla całego świata.

Ewangelia według Świętego Mateusza przedstawia moment, w którym Jezus zaprasza celnika o imieniu Mateusz do swojego grona uczniów. Jezus podkreśla, że przyszedł nie dla sprawiedliwych, ale dla grzeszników, aby ich nawrócić i uzdrawiać. To zachęta do miłosierdzia i zrozumienia dla tych, którzy popełnili błąd i potrzebują nawrócenia.

Krótka nauka na dziś

Krótka nauka wynikająca z tych czytań to zaproszenie do nawrócenia i miłosierdzia. Prorok Izajasz wskazuje, że Bóg wyznacza nas do służby i może używać nas jako narzędzi do szerzenia Jego miłości i zbawienia. Ewangelia według Mateusza podkreśla, że Jezus przychodzi do grzeszników, aby ich nawrócić i uzdrawiać, podkreślając potrzebę miłosierdzia i zrozumienia wobec innych. To wezwanie do otwarcia serca na nawrócenie i miłosierdzie, zarówno wobec siebie samych, jak i innych.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram